Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Ngoại ngữ khác

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên gia Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

04/11/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

04/11/2023

30/11/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý chuyên gia Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4219 Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2023

30/10/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên dạy tiếng Hàn+ Tiếng Nhật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4033-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

14/06/2023

13/07/2023

DANH MỤC NGÀNH