Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo vệ - Thực vật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2319 Tỉnh Lâm Đồng

06/05/2021

06/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nông nghiệp Lương: 005 Số lượng: 1

03/09/2020

Nhà ứng tuyển: 399 Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2020

03/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ thực vật Lương: 005 Số lượng: 1

13/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/07/2020

13/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Nông nghiệp Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

11/06/2020

Nhà ứng tuyển: 2021 Thành phố Buôn Ma Thuột

11/06/2020

05/08/2020

DANH MỤC NGÀNH