Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo vệ - Thực vật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thị trường Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

19/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4921-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

19/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/05/2023

Nhà ứng tuyển: 4011 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3783 Tỉnh Lâm Đồng

17/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/02/2022

Nhà ứng tuyển: 2533 Xã Bình Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

17/02/2022

17/03/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2319 Tỉnh Lâm Đồng

06/05/2021

06/06/2021

DANH MỤC NGÀNH