Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Dịch vụ/Giải trí

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Thể thao Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2218 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/04/2021

09/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/10/2020

Nhà ứng tuyển: 3200 Tỉnh Lâm Đồng

23/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kinh doanh Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

24/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2050 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/07/2020

30/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

23/07/2020

Nhà ứng tuyển: 3172 Tỉnh Lâm Đồng

23/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

17/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3159 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên sáng tạo nghệ thuật (cắm hoa) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/04/2020

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

29/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ quản lý, thu ngân, bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 9

11/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1401 Tỉnh Lâm Đồng

11/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Học viên Lương: 003 Số lượng: 10

02/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1374 Tỉnh Lâm Đồng

02/12/2019

02/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2019

Nhà ứng tuyển: 196 Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

02/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THU NGÂN, PHỤC VỤ Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

11/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH