Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Dịch vụ/Giải trí

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cố vấn định cư Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

03/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2474 Thành Phố Hồ Chí Minh

03/11/2021

31/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Thể thao Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2218 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/04/2021

09/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên sáng tạo nghệ thuật (cắm hoa) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/04/2020

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

29/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH