Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Dịch vụ/Giải trí

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

21/06/2024

Nhà ứng tuyển: 5183 Tỉnh Lâm Đồng

21/06/2024

01/07/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Content - Nội Dung Website Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5142 Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2024

Nhà ứng tuyển: 4211 Tỉnh Lâm Đồng

16/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó Giám đốc Lương: 25.000.000 Số lượng: 1

19/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/01/2024

06/02/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

04/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

04/01/2024

06/02/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤC VỤ BÀN – CAFÉ (20 NGƯỜI) Lương: 7.000.000 Số lượng: 20

24/11/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên Viên Kỹ Thuật (Nhạc Công) Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

19/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4922-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

19/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên dạy Yoga Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

05/10/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BUỒNG PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hướng dẫn viên du lịch tại điểm Lương: 10.000.000 Số lượng: 01

25/01/2023

Nhà ứng tuyển: Xã Trạm Hành, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

15/10/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỬA HÀNG TRƯỞNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

09/10/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV giao hàng tại Kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3665 Tỉnh Lâm Đồng

11/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Tiếp nhận khách Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3665 Tỉnh Lâm Đồng

11/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/07/2022

Nhà ứng tuyển: 3651 Tỉnh Lâm Đồng

20/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên văn phòng kiêm bán vé xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/07/2022

Nhà ứng tuyển: 3647 Tỉnh Lâm Đồng

13/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ quán caffe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xe trượt Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 6.000 Số lượng: 2

28/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web3591 Tỉnh Lâm Đồng

28/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀ LẠT FORD TUYỂN DỤNG CỐ VẤN DỊCH VỤ Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

21/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Thể thao Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2218 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/04/2021

09/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên sáng tạo nghệ thuật (cắm hoa) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/04/2020

Nhà ứng tuyển: Web1319 Tỉnh Lâm Đồng

29/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hướng dẫn viên Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 931 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

21/03/2024

DANH MỤC NGÀNH