Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quảng cáo/Marketing/PR

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

28/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3965 Tỉnh Lâm Đồng

28/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý website Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

15/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3959 Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn bán hàng xe Du Lich/ Tải Bus Lương: 7.000.000 Số lượng: 30

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3714 Tỉnh Lâm Đồng

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phát triển thị trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

29/08/2022

Nhà ứng tuyển: web3699 Tỉnh Lâm Đồng

29/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: 9.000.000 Số lượng: 10

29/08/2022

Nhà ứng tuyển: web3699 Tỉnh Lâm Đồng

29/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

23/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3689 Tỉnh Lâm Đồng

23/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên truyền thông marketing Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

16/06/2022

Nhà ứng tuyển: web3596 Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3306 Tỉnh Lâm Đồng

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên PG - giới thiệu sản phẩm công ty đến khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

05/04/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2422 Tỉnh Lâm Đồng

23/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Marketing google adwords oecialist & Facebook ads Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

18/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2479 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

18/11/2021

30/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên quay+dựng video Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

06/10/2021

Nhà ứng tuyển: 1471 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

06/10/2021

06/11/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/03/2021

Nhà ứng tuyển: 3246 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV Maketing leader Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: 3204 Tỉnh Lâm Đồng

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Sale & Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2127 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2021

30/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

12/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1596 Tỉnh Lâm Đồng

12/01/2021

12/02/2021

DANH MỤC NGÀNH