Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quảng cáo/Marketing/PR

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 2. Chuyên viên Marketing Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

02/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Chăm sóc khách hàng Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

12/12/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý nội dung mạng xã hội Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4172-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN SỰ KEY HOT LIVESTREAM Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

08/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG DIGITAL MARKETING Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

08/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nghiên cứu và phát triển sản phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4142-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

06/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

28/08/2023

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

28/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4110-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

17/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4096 Tỉnh Lâm Đồng

20/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sale Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4093 Tỉnh Lâm Đồng

20/07/2023

30/09/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4037 Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên truyền thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/05/2023

Nhà ứng tuyển: 3972 Tỉnh Lâm Đồng

25/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/05/2023

Nhà ứng tuyển: 3972 Tỉnh Lâm Đồng

25/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn sản phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

20/04/2023

Nhà ứng tuyển: web3992 Tỉnh Lâm Đồng

20/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

20/04/2023

Nhà ứng tuyển: web3992 Tỉnh Lâm Đồng

20/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Digital Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3705 Tỉnh Lâm Đồng

10/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

28/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3965 Tỉnh Lâm Đồng

28/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý website Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

15/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3959-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên MKT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3694-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

26/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn bán hàng xe Du Lich/ Tải Bus Lương: 7.000.000 Số lượng: 30

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3714 Tỉnh Lâm Đồng

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phát triển thị trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

29/08/2022

Nhà ứng tuyển: web3699 Tỉnh Lâm Đồng

29/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: 9.000.000 Số lượng: 10

29/08/2022

Nhà ứng tuyển: web3699 Tỉnh Lâm Đồng

29/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

23/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3689 Tỉnh Lâm Đồng

23/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên truyền thông marketing Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

16/06/2022

Nhà ứng tuyển: web3596 Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên kinh doanh Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

15/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3306-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/04/2022

25/05/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên PG - giới thiệu sản phẩm công ty đến khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

05/04/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2422 Tỉnh Lâm Đồng

23/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH