Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quảng cáo/Marketing/PR

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/03/2021

Nhà ứng tuyển: 3246 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV Maketing leader Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: 3204 Tỉnh Lâm Đồng

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Sale & Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2127 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2021

30/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

12/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1596 Tỉnh Lâm Đồng

12/01/2021

12/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MARKETING NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2116 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/12/2020

16/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Marketing + Kinh doanh Lương: 004 Số lượng: 5

16/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1578 Tỉnh Lâm Đồng

16/09/2020

16/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên merketing, kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

24/07/2020

Nhà ứng tuyển: 68 Tỉnh Lâm Đồng

24/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/07/2020

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/07/2020

15/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1172 Tỉnh Lâm Đồng

26/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3161 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

16/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3052 Tỉnh Lâm Đồng

16/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phát triển sản phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1439 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

18/12/2019

Nhà ứng tuyển: 476 Tỉnh Lâm Đồng

18/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Makerting – sale online CR Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH MỤC NGÀNH