Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: 3274 Tỉnh Lâm Đồng

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: 3273 Tỉnh Lâm Đồng

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên Tiếng Anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2272 Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

19/04/2021

19/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên Tiếng Anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2233 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

01/04/2021

30/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý giám đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/03/2021

Nhà ứng tuyển: 3246 Tỉnh Lâm Đồng

18/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiếng Anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 1541 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

12/03/2021

12/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên Tiếng Anh Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

10/03/2021

Nhà ứng tuyển: 1145 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2021

10/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên xuất nhập khẩu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếng Anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2102 Tỉnh Lâm Đồng

25/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cử nhân tiếng Anh có thể làm MC, văn nghệ... Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/11/2020

Nhà ứng tuyển: 515 Tỉnh Lâm Đồng

03/11/2020

03/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

02/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2049 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2020

02/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ giáo viên tiếng anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/10/2020

Nhà ứng tuyển: 3195 Tỉnh Lâm Đồng

22/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV tư vấn tuyển sinh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/10/2020

Nhà ứng tuyển: 3195 Tỉnh Lâm Đồng

21/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV đào tạo Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/10/2020

Nhà ứng tuyển: 3195 Tỉnh Lâm Đồng

21/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo dục kiêm chăm sóc người đỡ đầu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2020

06/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2043 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

23/07/2020

23/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo dục (Đại học sư phạm tiếng Anh) Lương: 004 Số lượng: 1

16/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2020

16/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thông dịch Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1432 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2020

14/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 139 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1312 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: 3018 Xã Lộc Thành, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG ANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: 2229 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: 3018 Xã Lộc Thành, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH