Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên môn học vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: 4158-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ giảng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: 4158-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiếng anh người nước ngoài Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: 4158-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hướng dẫn viên du lịch Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

11/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN DỊCH THUẬT Lương: 18.000.000 Số lượng: 1

05/12/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên dạy anh văn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4209-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2023

29/02/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ giảng tiếng anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4183-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

29/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiếng anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4158-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

15/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiếng anh Lương: 40.000.000 Số lượng: 5

20/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4043 Tỉnh Lâm Đồng

20/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký tổng quản lý Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

25/05/2023

Nhà ứng tuyển: 3976 Tỉnh Lâm Đồng

25/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên dạy tiếng anh Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

29/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3969 Tỉnh Lâm Đồng

29/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ giảng tiếng anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3707 Tỉnh Lâm Đồng

28/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3890 Tỉnh Lâm Đồng

28/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiếng anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3822 Tỉnh Lâm Đồng

08/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiếng anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3804 Tỉnh Lâm Đồng

31/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiếng anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3707 Tỉnh Lâm Đồng

08/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dịch vụ khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

07/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ giảng tiếng anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/02/2022

Nhà ứng tuyển: 3277 Tỉnh Lâm Đồng

15/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiếng anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/12/2021

Nhà ứng tuyển: 3268 Tỉnh Lâm Đồng

17/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

03/12/2021

Nhà ứng tuyển: 126 Tỉnh Lâm Đồng

03/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiếng anh (Di Linh, Bảo Lộc, Đạ Tẻh) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

16/09/2021

Nhà ứng tuyển: 3308 Tỉnh Lâm Đồng

16/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: 3274 Tỉnh Lâm Đồng

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: 3273 Tỉnh Lâm Đồng

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên Tiếng Anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2272 Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

19/04/2021

19/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên Tiếng Anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2233 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

01/04/2021

30/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý giám đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/03/2021

Nhà ứng tuyển: 3246-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

18/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiếng Anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 1541 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

12/03/2021

12/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên Tiếng Anh Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

10/03/2021

Nhà ứng tuyển: 1145 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên xuất nhập khẩu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo dục kiêm chăm sóc người đỡ đầu Lương: 5.400.000 Số lượng: 1

06/10/2020

Nhà ứng tuyển: 3405 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH