Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤC VỤ NHÀ HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BUỒNG PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BUỒNG PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BUỒNG PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lễ tân khách sạn Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

26/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4093 Tỉnh Lâm Đồng

26/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4091 Tỉnh Lâm Đồng

24/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát giặt ủi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/06/2023

Nhà ứng tuyển: 1328 Tỉnh Lâm Đồng

30/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận ẩm thực Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/06/2023

Nhà ứng tuyển: 1328 Tỉnh Lâm Đồng

30/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/06/2023

Nhà ứng tuyển: 1510 Tỉnh Lâm Đồng

30/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/06/2023

Nhà ứng tuyển: web3955 Tỉnh Lâm Đồng

26/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4040 Tỉnh Lâm Đồng

19/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4027 Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2023

Nhà ứng tuyển: 4022 Tỉnh Lâm Đồng

26/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2023

Nhà ứng tuyển: 4022 Tỉnh Lâm Đồng

26/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2023

Nhà ứng tuyển: 4021-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

26/05/2023

30/05/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân khách sạn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/05/2023

Nhà ứng tuyển: 3658 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ Tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/05/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thuyết Minh Viên Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

24/04/2023

Nhà ứng tuyển: web3994 Tỉnh Lâm Đồng

24/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân ca đêm Lương: 7.000 Số lượng: 1

13/03/2023

Nhà ứng tuyển: web3955 Tỉnh Lâm Đồng

13/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3921 Tỉnh Lâm Đồng

08/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3675 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3675 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lễ tân Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

03/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3913 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3908 Tỉnh Lâm Đồng

01/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3903 Tỉnh Lâm Đồng

30/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

30/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3902 Tỉnh Lâm Đồng

30/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH