Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3400 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Pha chế Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2512 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2512 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận Lễ tân Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2512 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nam Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2215 Tỉnh Lâm Đồng

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ - 01 Nhân viên kinh doanh mảng tiệc và sự kiện + 01 nhân viên kinh doanh mảng online và đặt phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2215 Tỉnh Lâm Đồng

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/04/2022

Nhà ứng tuyển: Web3591 Tỉnh Lâm Đồng

26/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2022

Nhà ứng tuyển: 3592 Tỉnh Lâm Đồng

01/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2022

Nhà ứng tuyển: 3592 Tỉnh Lâm Đồng

01/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên buồng phòng Lương: 6.000 Số lượng: 2

28/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web3591 Tỉnh Lâm Đồng

28/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ trưởng bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web3591 Tỉnh Lâm Đồng

28/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh du lịch Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

23/02/2022

Nhà ứng tuyển: 2373 Tỉnh Lâm Đồng

23/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

13/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ Tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web73 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh khách sạn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web73 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web73 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2022

29/07/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web73 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2022

09/07/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ Tân Hành Chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web3595 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nam Lễ Tân khách sạn Ca ngày Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

24/01/2022

Nhà ứng tuyển: 2040 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhiều vị trí: Lễ tân, phục vụ nhà hàng F&B, pha chế, bán sản phẩm trà/ cà phê, buồng phòng, tạp vụ, nhân viên hành lý, bảo vệ, bảo trì kỹ thuân, quảng cáo/ tiếp thị, hướng dẫn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

19/01/2022

Nhà ứng tuyển: Web3594 Tỉnh Lâm Đồng

19/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/01/2022

Nhà ứng tuyển: 2517 Tỉnh Lâm Đồng

19/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 7.500.000 Số lượng: 2

12/01/2022

Nhà ứng tuyển: 2518 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/01/2022

12/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiền sảnh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/01/2022

Nhà ứng tuyển: 2517 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/01/2022

15/01/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Lễ tân Lương: 4.320.000 Số lượng: 3

08/01/2022

Nhà ứng tuyển: 2522 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

08/01/2022

31/01/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SALE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: 2515 Xã Lát, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

07/01/2022

07/03/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

06/01/2022

Nhà ứng tuyển: 1392 Xã Đạ Sar, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

06/01/2022

31/01/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát buồng Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

04/01/2022

Nhà ứng tuyển: 2495 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/01/2022

04/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân ca đêm Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

31/12/2021

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

31/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Nam Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2504 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/12/2021

28/01/2022

DANH MỤC NGÀNH