Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sales & chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3727 Tỉnh Lâm Đồng

19/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản gia Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

19/09/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân nam ca đêm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3725 Tỉnh Lâm Đồng

16/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nam nhân viên lễ tân Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

25/08/2022

Nhà ứng tuyển: 344 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/08/2022

Nhà ứng tuyển: web3684 Tỉnh Lâm Đồng

22/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

19/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý nhà hàng- khách sạn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

09/08/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/06/2022

Nhà ứng tuyển: web3637 Tỉnh Lâm Đồng

24/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/06/2022

Nhà ứng tuyển: web3436 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ Tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/06/2022

Nhà ứng tuyển: web3434 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/06/2022

Nhà ứng tuyển: web3433 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIám sát dịch vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

09/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3400 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Pha chế Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2512 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2512 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận Lễ tân Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2512 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nam Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2215 Tỉnh Lâm Đồng

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ - 01 Nhân viên kinh doanh mảng tiệc và sự kiện + 01 nhân viên kinh doanh mảng online và đặt phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2215 Tỉnh Lâm Đồng

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/04/2022

Nhà ứng tuyển: Web3591 Tỉnh Lâm Đồng

26/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2022

Nhà ứng tuyển: 3592 Tỉnh Lâm Đồng

01/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2022

Nhà ứng tuyển: 3592 Tỉnh Lâm Đồng

01/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên buồng phòng Lương: 6.000 Số lượng: 2

28/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web3591 Tỉnh Lâm Đồng

28/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ trưởng bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web3591 Tỉnh Lâm Đồng

28/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh du lịch Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

23/02/2022

Nhà ứng tuyển: 2373 Tỉnh Lâm Đồng

23/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

13/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ Tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web73 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH