Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

04/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2309 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/05/2021

04/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý Khách sạn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2309 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/05/2021

04/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2290 Tỉnh Lâm Đồng

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2283 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/04/2021

26/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cắm hoa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ bàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CÂY XANH ( CẢNH QUAN ) Lương: 4.200.000 Số lượng: 4

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2050-1 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/04/2021

31/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Lễ tân và trưởng bộ phân lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2250 Tỉnh Lâm Đồng

07/04/2021

07/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2218 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/04/2021

06/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân ca đêm Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

31/03/2021

Nhà ứng tuyển: 1474 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

31/03/2021

30/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Lễ tân Lương: 5.500.000 Số lượng: 5

10/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2087 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2021

10/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHA CHẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2138 Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/02/2021

29/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý quầy Bar Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

29/01/2021

03/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2127 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2021

30/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1371 Tỉnh Lâm Đồng

09/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: 55 Tỉnh Lâm Đồng

08/10/2020

24/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: 55 Tỉnh Lâm Đồng

08/10/2020

22/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 005 Số lượng: 1

14/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1577 Tỉnh Lâm Đồng

14/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 55 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

22/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 55 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

08/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ - THU NGÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

11/11/2019

03/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHA CHẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

11/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/10/2019

Nhà ứng tuyển: 135 Tỉnh Lâm Đồng

08/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/10/2019

Nhà ứng tuyển: 135 Tỉnh Lâm Đồng

08/10/2019

01/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

08/10/2019

Nhà ứng tuyển: 135 Tỉnh Lâm Đồng

08/10/2019

01/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN - BUỒNG PHÒNG - PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH