Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán doanh nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: 007 Số lượng: 1

19/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2405 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

19/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2288 Tỉnh Lâm Đồng

29/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: 007 Số lượng: 1

11/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2189 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

11/03/2021

11/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán doanh nghiệp Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2154 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2126 Tỉnh Lâm Đồng

13/01/2021

13/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán chi phí + kế toán vật tư Lương: 007 Số lượng: 2

31/07/2020

Nhà ứng tuyển: lamdong2050 Tỉnh Lâm Đồng

31/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 0

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1447 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP (ĐÀ LẠT) Lương: 6.000.000 Số lượng: 6

17/01/2020

Nhà ứng tuyển: 2010 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/01/2020

28/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/09/2019

Nhà ứng tuyển: 2006 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/09/2019

10/10/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: 3014 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH