Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật giao thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán hàng phân bón Công nghệ cao Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

19/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2210 Tỉnh Lâm Đồng

19/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1676 Tỉnh Lâm Đồng

20/01/2021

31/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông nữ, học và sản xuất nữ trang Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

07/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1672 Tỉnh Lâm Đồng

07/01/2021

07/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông làm bông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1643 Tỉnh Lâm Đồng

10/12/2020

10/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

30/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1560 Tỉnh Lâm Đồng

30/11/2020

30/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếp viên nam trên xe khách Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

30/11/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

30/11/2020

30/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: 006 Số lượng: 2

27/10/2020

Nhà ứng tuyển: 2067 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2020

27/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ quán phở Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1602 Tỉnh Lâm Đồng

22/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Showoom Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

09/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1592 Tỉnh Lâm Đồng

09/10/2020

09/11/2020

DANH MỤC NGÀNH