Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PG/PB Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4952 Tỉnh Lâm Đồng

08/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn bán hàng Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

03/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4944-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

03/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÁT HÀNG (SHIPER) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

25/10/2023

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

25/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHân viên kinh doanh Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

24/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4934-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Kinh Doanh kênh tạp hoá - quán ăn Lương: 5.300.000 Số lượng: 6

03/10/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

27/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4179-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

27/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ SALE Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA XE MÁY Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ SALE THỊ TRƯỜNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 0

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THU NGÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

09/03/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG: CHI NHÁNH ADIDAS ĐÀ LẠT Lương: 4.400.000 Số lượng: 1

05/12/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

21/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán nhập kho Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

20/10/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

24/09/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 10.000 Số lượng: 5

23/09/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

23/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh ban phát triển - bán hàng tận nhà cn Lâm Đồng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

19/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3729 Tỉnh Lâm Đồng

19/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3697 Tỉnh Lâm Đồng

15/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

06/09/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3698 Tỉnh Lâm Đồng

29/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn thời trang Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

11/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ SALE ADMIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/07/2022

Nhà ứng tuyển: web3643 Tỉnh Lâm Đồng

01/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH