Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/05/2022

Nhà ứng tuyển: Web3598 Tỉnh Lâm Đồng

13/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng nhóm kinh doanh, trưởng phòng nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/05/2022

Nhà ứng tuyển: Web3598 Tỉnh Lâm Đồng

13/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Marketing (làm tại Bảo Lộc) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2511 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cố vấn dịch vụ (làm tại Đà Lạt) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2511 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2510 Tỉnh Đăk Lăk

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

27/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3058 Tỉnh Tây Ninh

27/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Sắt khu vực Đà Lạt Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

17/03/2022

Nhà ứng tuyển: 2505 Tỉnh Lâm Đồng

17/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cửa hàng trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2022

Nhà ứng tuyển: 3292 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ quản lý bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2022

Nhà ứng tuyển: 2424 Tỉnh Lâm Đồng

03/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ PHÒNG KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web133 Tỉnh Lâm Đồng

25/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SALE MANAGER Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web133 Tỉnh Lâm Đồng

25/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THƯ KÝ VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web133 Tỉnh Lâm Đồng

25/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHân viên tele sale Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web133 Tỉnh Lâm Đồng

25/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỬA HÀNG TRƯỞNG CỬA HÀNG YẾN SÀO TẠI ĐÀ LẠT Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

18/01/2022

Nhà ứng tuyển: 2523 Tỉnh Lâm Đồng

18/01/2022

18/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

18/11/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/11/2021

31/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc phát triển thị trường Lương: 30.000.000 Số lượng: 2

27/10/2021

Nhà ứng tuyển: 3324 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sale và marketing Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

27/10/2021

Nhà ứng tuyển: 3324 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

26/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2454 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/10/2021

31/03/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sales Thị Trường - Dầu Nhớt Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

08/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2135 Tỉnh Lâm Đồng

08/10/2021

31/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2407 Tỉnh Lâm Đồng

22/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Kinh Doanh (Thị Trường Lâm Đồng) Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

21/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2339 Tỉnh Lâm Đồng

21/07/2021

31/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

13/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2401 Tỉnh Lâm Đồng

13/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng/Phó phòng Kinh Doanh Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

05/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2394 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý kinh doanh Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

05/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2394 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

30/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2394 Tỉnh Lâm Đồng

30/06/2021

30/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý kinh doanh bảo hiểm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2390 Tỉnh Lâm Đồng

28/06/2021

20/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên knh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2385 Tỉnh Lâm Đồng

21/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2363 Tỉnh Lâm Đồng

03/06/2021

03/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phát triển thị trường (Đà Lạt/Đức Trọng/Bảo Lộc) Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

28/05/2021

Nhà ứng tuyển: web2202 Tỉnh Lâm Đồng

28/05/2021

29/07/2022

DANH MỤC NGÀNH