Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên knh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2385 Tỉnh Lâm Đồng

21/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Kinh doanh Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

16/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2135 Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2021

17/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2363 Tỉnh Lâm Đồng

03/06/2021

03/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phát triển thị trường (Đà Lạt/Đức Trọng/Bảo Lộc) Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

28/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2202 Tỉnh Lâm Đồng

28/05/2021

31/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2232 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/05/2021

25/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2347 Tỉnh Bình Dương

25/05/2021

25/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2277 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/04/2021

22/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2276 Tỉnh Lâm Đồng

22/04/2021

10/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh - tuyển sinh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2233 Tỉnh Lâm Đồng

01/04/2021

30/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 10.000.000 Số lượng: 5

31/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2231 Tỉnh Lâm Đồng

31/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI ĐÀ LẠT Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2202 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/03/2021

30/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2021

15/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2199 Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2021

14/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh nội địa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 42 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/03/2021

12/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thị trường Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2176 Tỉnh Lâm Đồng

05/03/2021

05/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 005 Số lượng: 1

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 3108 Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tư vấn bán hàng oto Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 261 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/02/2021

01/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

29/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/12/2020

29/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ YÊU BÁN HÀNG - VỀ VỚI COOP BẢO LỘC Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

28/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/12/2020

29/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ COOP BẢO LỘC - TÌM ĐỒNG ĐỘI BÁN HÀNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

25/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/12/2020

24/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG UNILEVER Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

24/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2102 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

24/12/2020

24/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ABBOTT TUYỂN NV TƯ VẤN BÁN HÀNG SỮA Lương: 8.000.000 Số lượng: 4

18/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2102 Tỉnh Lâm Đồng

18/12/2020

18/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

17/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2117 Tỉnh Lâm Đồng

17/12/2020

30/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh gạo Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

15/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2110 Tỉnh Lâm Đồng

15/12/2020

01/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG Lương: 6.200.000 Số lượng: 2

13/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2087 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/11/2020

30/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên kinh doanh Lương: 004 Số lượng: 0

30/10/2020

Nhà ứng tuyển: 3202 Tỉnh Lâm Đồng

30/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/10/2020

Nhà ứng tuyển: 2075 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2020

10/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

29/09/2020

Nhà ứng tuyển: 2063 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/09/2020

09/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: 4.500.000 Số lượng: 4

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: 2236 Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2020

30/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: 4.500.000 Số lượng: 5

12/05/2020

Nhà ứng tuyển: 2001_Phiên 25/05 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/05/2020

16/05/2020

DANH MỤC NGÀNH