Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

09/03/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG: CHI NHÁNH ADIDAS ĐÀ LẠT Lương: 4.400.000 Số lượng: 1

05/12/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

21/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán nhập kho Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

20/10/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

24/09/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 10.000 Số lượng: 5

23/09/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

23/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh ban phát triển - bán hàng tận nhà cn Lâm Đồng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

19/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3729 Tỉnh Lâm Đồng

19/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3697 Tỉnh Lâm Đồng

15/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

06/09/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3698 Tỉnh Lâm Đồng

29/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn thời trang Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

11/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ SALE ADMIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/07/2022

Nhà ứng tuyển: web3643 Tỉnh Lâm Đồng

01/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/06/2022

Nhà ứng tuyển: WEB3428 Tỉnh Lâm Đồng

13/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

07/06/2022

Nhà ứng tuyển: 1280 Tỉnh Lâm Đồng

07/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường _ Công Ty Coca-cola Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/05/2022

Nhà ứng tuyển: Xã Lộc Thânh, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

27/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3402 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tư vấn viên Lương: 5.000.000 Số lượng: 7

20/05/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc Chi nhánh Đà Lạt Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/05/2022

Nhà ứng tuyển: Web3598 Tỉnh Lâm Đồng

13/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng nhóm kinh doanh, trưởng phòng nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/05/2022

Nhà ứng tuyển: Web3598 Tỉnh Lâm Đồng

13/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Marketing (làm tại Bảo Lộc) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2511 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cố vấn dịch vụ (làm tại Đà Lạt) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2511 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2510 Tỉnh Đăk Lăk

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

27/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3058 Tỉnh Tây Ninh

27/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Đăk Nông) Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

19/04/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Đăk Nông

19/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

19/04/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ Thuật Viên Bảo Dưỡng Sửa Chữa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

06/04/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Sắt khu vực Đà Lạt Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

17/03/2022

Nhà ứng tuyển: 2505 Tỉnh Lâm Đồng

17/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cửa hàng trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2022

Nhà ứng tuyển: 3292 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH