Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bưu chính viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân khai thác bưu chính (Đức Trọng) - Tháng 6 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

14/06/2021

Nhà ứng tuyển: 1219 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

14/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao dịch viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2312 Tỉnh Lâm Đồng

29/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao dịch viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2021

15/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2092 Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2020

19/11/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân khai thác bưu chính - Tại Đức Trọng ( T10/2021) Lương: 004 Số lượng: 10

18/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

18/06/2020

06/11/2021

DANH MỤC NGÀNH