Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thiết kế/Mỹ thuật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc sư Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2354 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/05/2021

25/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thiết kế + dự toán Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

27/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2296 Thị trấn Thạnh Mỹ, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

27/04/2021

27/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết kế Lương: 006 Số lượng: 1

25/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1585 Tỉnh Lâm Đồng

25/09/2020

25/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV thiết kế đồ họa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/08/2020

Nhà ứng tuyển: 3184 Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thiết kế Lương: 005 Số lượng: 1

10/08/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2020

10/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên thiết kế mỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

24/07/2020

Nhà ứng tuyển: 68 Tỉnh Lâm Đồng

24/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ NỘI THẤT Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1454 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thiết kế đồ họa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/12/2019

Nhà ứng tuyển: 476 Tỉnh Lâm Đồng

17/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

30/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1179 Phường Lộc Phát, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

30/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ NỘI THẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: 2348 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH