Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thiết kế/Mỹ thuật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KTV vẽ, xuất file CNC, Sketchup ván công nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5061 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KTS Thiết Kế nội thất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5061 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết kế 2D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

25/01/2024

Nhà ứng tuyển: 5006 Tỉnh Lâm Đồng

25/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thiết kế hình ảnh sàn thương mại điện tử Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4172-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ HÌNH ẢNH SÀN TMĐT TIKTOK SHOP, SHOPEE Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

08/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân vien thiết kế thời trang Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4132-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ THI CÔNG QUẢNG CÁO Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

14/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết kế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4104-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

14/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thiết kế thời trang Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: 3284 Tỉnh Lâm Đồng

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết kế Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4029 Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc sư Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

23/02/2023

Nhà ứng tuyển: web3938 Tỉnh Lâm Đồng

23/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết kế ( làm thời vụ 6 tháng ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/12/2022

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

07/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc sư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3808 Tỉnh Lâm Đồng

01/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thiết kế Lương: 15.000.000 Số lượng: 2

20/10/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Graphic Designer Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3737 Tỉnh Lâm Đồng

21/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết kế bản vẽ kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/08/2022

Nhà ứng tuyển: web3688 Tỉnh Lâm Đồng

22/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Biên đạo - dàn dựng chương trình ca múa nhạc nghệ thuật dành cho thanh thiếu nhi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/06/2022

Nhà ứng tuyển: 515 Tỉnh Lâm Đồng

30/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết kế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/02/2022

Nhà ứng tuyển: 3282 Tỉnh Lâm Đồng

21/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết kế Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

04/01/2022

Nhà ứng tuyển: 2507 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/01/2022

04/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc sư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2346 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/11/2021

17/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc sư Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2354 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/05/2021

25/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thiết kế + dự toán Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

27/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2296 Thị trấn Thạnh Mỹ, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

27/04/2021

27/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thiết kế Lương: 005 Số lượng: 1

10/08/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2020

10/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ NỘI THẤT Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1454 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH