Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

18/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2322 Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

17/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2202 Tỉnh Lâm Đồng

17/05/2021

17/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật IT Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

05/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2316 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/05/2021

05/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1487 Tỉnh Lâm Đồng

10/12/2020

25/04/2021

DANH MỤC NGÀNH