Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe B2, C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3064 Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế b2 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3298 Tỉnh Lâm Đồng

06/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe bằng C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

31/03/2022

Nhà ứng tuyển: 2569 Tỉnh Lâm Đồng

31/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ hàn xì biết lái xe xúc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/03/2022

Nhà ứng tuyển: 3291 Tỉnh Lâm Đồng

09/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe tải Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/02/2022

Nhà ứng tuyển: 2542 Tỉnh Lâm Đồng

25/02/2022

25/03/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe B2 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/02/2022

Nhà ứng tuyển: 2412 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/02/2022

28/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế xe Ben Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

18/02/2022

Nhà ứng tuyển: 3279 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe B2 Lương: 7.000.000 Số lượng: 0

15/02/2022

Nhà ứng tuyển: 2332 Tỉnh Lâm Đồng

15/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe (1 bằng C+ 1 bằng D) Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

28/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2424 Tỉnh Lâm Đồng

28/12/2021

03/12/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe B2 Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

13/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2436 Tỉnh Lâm Đồng

13/12/2021

13/01/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái máy ủi Lương: 10.000 Số lượng: 1

09/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2490 Tỉnh Lâm Đồng

09/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái máy đào Lương: 10.000 Số lượng: 1

09/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2490 Tỉnh Lâm Đồng

09/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/12/2021

Nhà ứng tuyển: 3230 Tỉnh Lâm Đồng

06/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe C (Đức Trọng) Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

01/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2484 Tỉnh Lâm Đồng

01/12/2021

30/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe bưu chính (Đức Trọng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/11/2021

Nhà ứng tuyển: web1219 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

17/11/2021

30/11/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe B2 Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

08/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2469 Tỉnh Lâm Đồng

08/11/2021

12/11/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe bưu chính nội tỉnh, liên tỉnh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

05/10/2021

Nhà ứng tuyển: web1219 Tỉnh Lâm Đồng

05/10/2021

31/08/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xe tải 1,25 tấn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3297 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên vận hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

06/08/2021

Nhà ứng tuyển: web3267 Tỉnh Lâm Đồng

06/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2348 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/05/2021

25/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/05/2021

Nhà ứng tuyển: 1524 Tỉnh Lâm Đồng

19/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế B2 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2338 Tỉnh Lâm Đồng

19/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái máy ủi bánh xích Lương: 13.000.000 Số lượng: 1

18/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2349 Xã Đưng Knớ, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

18/05/2021

18/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái máy đào bánh lốp Lương: 13.000.000 Số lượng: 1

18/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2349 Xã Đưng Knớ, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

18/05/2021

18/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ B2 Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

17/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2338 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

17/05/2021

22/01/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giao nhận Lương: 8.000.000 Số lượng: 15

04/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2321 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/05/2021

04/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế tải 1,5 tấn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: 3272 Tỉnh Lâm Đồng

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe dấu C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 3264 Tỉnh Lâm Đồng

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giao hàng Lương: 7.500.000 Số lượng: 1

19/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2266 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe taxi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

05/04/2021

Nhà ứng tuyển: Web2244 Tỉnh Lâm Đồng

05/04/2021

30/07/2022

DANH MỤC NGÀNH