Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xe tải 1,25 tấn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3297 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên vận hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

06/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3267 Tỉnh Lâm Đồng

06/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2348 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/05/2021

25/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/05/2021

Nhà ứng tuyển: 1524 Tỉnh Lâm Đồng

19/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế B2 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2338 Tỉnh Lâm Đồng

19/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái máy ủi bánh xích Lương: 13.000.000 Số lượng: 1

18/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2349 Xã Đưng Knớ, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

18/05/2021

18/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái máy đào bánh lốp Lương: 13.000.000 Số lượng: 1

18/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2349 Xã Đưng Knớ, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

18/05/2021

18/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TÀI XẾ B2 Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

17/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2338 Tỉnh Lâm Đồng

17/05/2021

17/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giao nhận Lương: 8.000.000 Số lượng: 15

04/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2321 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/05/2021

04/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế tải 1,5 tấn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: 3272 Tỉnh Lâm Đồng

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe dấu C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 3264 Tỉnh Lâm Đồng

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giao hàng Lương: 7.500.000 Số lượng: 1

19/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2266 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe taxi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

05/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2244 Tỉnh Lâm Đồng

05/04/2021

05/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2232 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/04/2021

30/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe bán tải Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/03/2021

Nhà ứng tuyển: 711 Tỉnh Lâm Đồng

31/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế xe tải Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/03/2021

Nhà ứng tuyển: 1061 Tỉnh Lâm Đồng

29/03/2021

29/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế xe tải Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

26/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE GIAO HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

18/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2202 Tỉnh Lâm Đồng

18/03/2021

31/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phát hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/03/2021

Nhà ứng tuyển: 3252 Tỉnh Lâm Đồng

16/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2176 Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2021

15/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

06/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2139 Tỉnh Lâm Đồng

06/03/2021

31/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe dấu B2 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/03/2021

Nhà ứng tuyển: 3247 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2051 Tỉnh Lâm Đồng

26/02/2021

26/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: 008 Số lượng: 5

27/02/2020

Nhà ứng tuyển: 2151 Tỉnh Lâm Đồng

27/02/2020

05/06/2021

DANH MỤC NGÀNH