Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ tài xế Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

03/06/2024

Nhà ứng tuyển: 5164 Tỉnh Lâm Đồng

03/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giao hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5139 Tỉnh Lâm Đồng

06/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5116 Tỉnh Lâm Đồng

08/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe bằng C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5112 Tỉnh Lâm Đồng

08/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lái xe nâng (Đức Trọng, Lâm Đồng) Lương: 9.000.000 Số lượng: 3

29/03/2024

Nhà ứng tuyển: 4059 Tỉnh Lâm Đồng

29/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe nâng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/03/2024

Nhà ứng tuyển: web3909-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

21/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế lái máy đào Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2024

Nhà ứng tuyển: 4978 Tỉnh Lâm Đồng

12/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe nâng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/02/2024

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

21/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế xe đầu kéo Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: 4156-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe tải giao hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2024

Nhà ứng tuyển: 3665 Tỉnh Lâm Đồng

16/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe dấu E Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/01/2024

Nhà ứng tuyển: 4999 Tỉnh Lâm Đồng

19/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giao hàng tạp hoá xe tải Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 1. Giao hàng Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

11/01/2024

Nhà ứng tuyển: hogiadinh Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kho: sắp xếp kho, giao hàng theo yêu cầu Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

02/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

03/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4943-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

03/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE DẤU D Lương: 7.000.000 Số lượng: 0

25/10/2023

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

25/10/2023

25/11/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe dấu D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4136-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe taxi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4072-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế xe điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2023

Nhà ứng tuyển: 4022 Tỉnh Lâm Đồng

26/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý đội xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2023

Nhà ứng tuyển: 4022 Tỉnh Lâm Đồng

26/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe chở sếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/05/2023

Nhà ứng tuyển: 3306-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

08/05/2023

20/05/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: 11.000.000 Số lượng: 1

06/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3974 Tỉnh Lâm Đồng

06/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

30/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3971 Tỉnh Lâm Đồng

30/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3946 Tỉnh Lâm Đồng

13/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

01/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3941 Tỉnh Lâm Đồng

01/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe nâng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3932_TT11 Tỉnh Lâm Đồng

17/02/2023

26/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe giao hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3874 Tỉnh Lâm Đồng

07/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lái xe Lương: 5.472.000 Số lượng: 1

18/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3405 Tỉnh Lâm Đồng

18/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

03/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3753 Tỉnh Lâm Đồng

03/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế Lương: 11.000.000 Số lượng: 1

20/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3732 Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH