Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe dấu D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4136-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe taxi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4072-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế xe điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2023

Nhà ứng tuyển: 4022 Tỉnh Lâm Đồng

26/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý đội xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2023

Nhà ứng tuyển: 4022 Tỉnh Lâm Đồng

26/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe chở sếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/05/2023

Nhà ứng tuyển: 3306-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

08/05/2023

20/05/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: 9.500.000 Số lượng: 1

06/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3974 Tỉnh Lâm Đồng

06/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

30/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3971 Tỉnh Lâm Đồng

30/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3946 Tỉnh Lâm Đồng

13/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

01/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3941 Tỉnh Lâm Đồng

01/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe giao hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3874 Tỉnh Lâm Đồng

07/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lái xe Lương: 5.472.000 Số lượng: 1

18/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3405 Tỉnh Lâm Đồng

18/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

03/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3753 Tỉnh Lâm Đồng

03/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế Lương: 11.000.000 Số lượng: 1

20/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3732 Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/08/2022

Nhà ứng tuyển: 654 Tỉnh Lâm Đồng

23/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3667 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3664 Tỉnh Lâm Đồng

11/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/07/2022

Nhà ứng tuyển: 1474-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

20/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/07/2022

Nhà ứng tuyển: 3648 Tỉnh Lâm Đồng

15/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/06/2022

Nhà ứng tuyển: web3435 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên rửa xe ô tô du lịch Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/06/2022

Nhà ứng tuyển: 3161 Tỉnh Lâm Đồng

15/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế xe cẩu, xe ben Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

30/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3405 Tỉnh Lâm Đồng

30/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE NÂNG Lương: 7.000 Số lượng: 4

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3401 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe B2, C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3064 Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế b2 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3298_TT11 Tỉnh Lâm Đồng

06/04/2022

20/05/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe bằng C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

31/03/2022

Nhà ứng tuyển: 2569 Tỉnh Lâm Đồng

31/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ hàn xì biết lái xe xúc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/03/2022

Nhà ứng tuyển: 3291 Tỉnh Lâm Đồng

09/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe tải Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/02/2022

Nhà ứng tuyển: 2542 Tỉnh Lâm Đồng

25/02/2022

25/03/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe B2 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/02/2022

Nhà ứng tuyển: 2412 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/02/2022

28/02/2022

DANH MỤC NGÀNH