Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/06/2024

Nhà ứng tuyển: 5168 Tỉnh Lâm Đồng

10/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5113 Tỉnh Lâm Đồng

08/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám Đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5063 Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

08/03/2024

Nhà ứng tuyển: 1686 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

08/03/2024

08/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhà quản lý - Phó giám đốc Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5053 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

05/03/2024

05/06/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG/MARKETING Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thực tập sinh hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4139-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

09/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên marketing Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

30/06/2023

Nhà ứng tuyển: 2424 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

30/06/2023

25/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán viện phí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/05/2023

Nhà ứng tuyển: 4002 Tỉnh Lâm Đồng

08/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu mua Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3997 Tỉnh Lâm Đồng

25/04/2023

20/05/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3975 Tỉnh Lâm Đồng

04/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên Tuyển dụng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2023

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3686 Tỉnh Lâm Đồng

21/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ sale Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

20/10/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sale admin Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

14/10/2022

Nhà ứng tuyển: web3680 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3774 Tỉnh Lâm Đồng

10/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu mua Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3764 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ SALE ADMIN - LĨNH VỰC NÔNG SẢN Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

28/09/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THU MUA NÔNG SẢN Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

28/09/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên quản lý xây dựng cơ bản & tài sản Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3714 Tỉnh Lâm Đồng

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên xuất nhập khẩu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3877 Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIỂM SOÁT CỬA HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

21/03/2022

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Thạnh Mỹ, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

21/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên admin Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

07/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

25/02/2022

Nhà ứng tuyển: 2542 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/02/2022

25/03/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/02/2022

Nhà ứng tuyển: 3062-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

23/02/2022

30/07/2023

DANH MỤC NGÀNH