Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu mua Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3764 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên quản lý xây dựng cơ bản & tài sản Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3714 Tỉnh Lâm Đồng

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên xuất nhập khẩu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIỂM SOÁT CỬA HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

21/03/2022

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Thạnh Mỹ, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

21/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên admin Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

07/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

25/02/2022

Nhà ứng tuyển: 2542 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/02/2022

25/03/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web3062 Tỉnh Lâm Đồng

23/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web3062 Tỉnh Lâm Đồng

23/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/02/2022

Nhà ứng tuyển: 2234 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phát triển thị trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2022

Nhà ứng tuyển: 1645 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2022

11/03/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tuyển dụng (Nam) Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

11/02/2022

Nhà ứng tuyển: 1645 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/02/2022

11/03/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý nhà hàng Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

20/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2497 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/12/2021

20/01/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh + Marketing Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

20/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2498 Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/12/2021

20/01/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng Chi nhánh tại Đức Trọng Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

02/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2424 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

02/11/2021

02/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2413 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2021

02/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/10/2021

Nhà ứng tuyển: 3318 Tỉnh Lâm Đồng

15/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó phòng mua hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2424 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/10/2021

20/01/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Cây cảnh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2216 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/09/2021

31/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên mua hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

09/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2429 Thị trấn Lộc Thắng, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

09/09/2021

09/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu mua Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2425 Tỉnh Lâm Đồng

08/09/2021

10/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2421 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

31/08/2021

30/09/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên CR Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/08/2021

Nhà ứng tuyển: 1331 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

31/08/2021

30/09/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý nhóm sales Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2418 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên đào tạo Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2098 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/08/2021

31/01/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Kho sơ chế Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

11/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2208 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

11/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

14/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2374 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

14/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nhập dữ liệu và SEO Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

11/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2327 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/05/2021

11/06/2021

DANH MỤC NGÀNH