Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/06/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2385 Tỉnh Lâm Đồng

21/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2347 Tỉnh Bình Dương

25/05/2021

25/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo trì điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/05/2021

Nhà ứng tuyển: 3264 Tỉnh Lâm Đồng

05/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo trì điện nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: 83 Tỉnh Lâm Đồng

22/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2182 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

09/03/2021

09/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

08/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2178 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

08/03/2021

08/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/02/2021

Nhà ứng tuyển: 1257 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật bảo trì điện, nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

29/01/2021

03/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh dịch vụ kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1680 Tỉnh Lâm Đồng

25/01/2021

25/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT/BẢO TRÌ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2100 Tỉnh Bình Thuận

07/12/2020

04/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIẢM SÁT - NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2100 Tỉnh Bình Thuận

07/12/2020

04/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2100 Tỉnh Lâm Đồng

07/12/2020

04/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên điện Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

13/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2084 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2020

13/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo trì điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1611 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2020

27/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo dưỡng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2020

06/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY Lương: 8.000.000 Số lượng: 0

06/10/2020

Nhà ứng tuyển: 2070 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2020

06/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

10/09/2020

Nhà ứng tuyển: 3187 Tỉnh Lâm Đồng

10/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý dự án Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

31/08/2020

Nhà ứng tuyển: 2060 Tỉnh Lâm Đồng

31/08/2020

31/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật lắp đặt và sửa chữa hệ thống an ninh Camera Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

30/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1553 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2020

30/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện, nước Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

30/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1552 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2020

30/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên gia Lương: 046 Số lượng: 3

28/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2046 Tỉnh Bình Thuận

28/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng ca sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2031 Tỉnh Lâm Đồng

16/07/2020

21/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

16/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2031 Tỉnh Lâm Đồng

16/07/2020

21/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện, nước Lương: 005 Số lượng: 1

14/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1545 Tỉnh Lâm Đồng

14/07/2020

14/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

06/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: 006 Số lượng: 1

09/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1398 Tỉnh Lâm Đồng

09/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/05/2020

Nhà ứng tuyển: 135 Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1508 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2020

11/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kĩ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/05/2020

Nhà ứng tuyển: 124 Tỉnh Lâm Đồng

05/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH