Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4126-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 0

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4092 Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4091 Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4059-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

18/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4074-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4072-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4070-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4062-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

03/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4037 Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ điện Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

24/04/2023

Nhà ứng tuyển: web3994 Tỉnh Lâm Đồng

24/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

21/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3777 Tỉnh Lâm Đồng

21/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/04/2023

Nhà ứng tuyển: 1487 Tỉnh Lâm Đồng

20/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3246 Tỉnh Lâm Đồng

10/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ điện nước Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

24/02/2023

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

24/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ điện công nghiệp Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

24/02/2023

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

24/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3918 Tỉnh Lâm Đồng

07/02/2023

29/04/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên bảo hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3874 Tỉnh Lâm Đồng

07/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: 2235 Tỉnh Lâm Đồng

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ in Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3850 Tỉnh Lâm Đồng

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3833 Tỉnh Lâm Đồng

15/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3810 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3810 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì vận hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3810 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

21/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3686 Tỉnh Lâm Đồng

21/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ Sư điện Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

14/09/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3698 Tỉnh Lâm Đồng

29/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3686-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

22/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện- bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3667 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Hỗ trợ Kỹ thuật làm việc tại Lâm Đồng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH