Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Pha chế Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

05/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5111 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/04/2024

05/07/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5092 Tỉnh Lâm Đồng

27/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG ẤN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: 5067 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẦU BẾP CHUYÊN MÓN ẤN ĐỘ Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

31/01/2024

Nhà ứng tuyển: 5067 Tỉnh Lâm Đồng

31/01/2024

19/06/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/01/2024

Nhà ứng tuyển: 5005 Tỉnh Lâm Đồng

24/01/2024

24/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăm sóc người già Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

11/01/2024

Nhà ứng tuyển: hogiadinh2 Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động Kĩ Thuật Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

29/12/2023

Nhà ứng tuyển: web4977 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/12/2023

19/01/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp nấu Cơm, phở, bún bò Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4960 Tỉnh Lâm Đồng

15/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bếp nấu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4140-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4173-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

22/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nấu ăn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4171 Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp món Hàn Quốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4170 Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nam bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4166 Tỉnh Lâm Đồng

18/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp nấu Á Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/08/2023

Nhà ứng tuyển: Web55 Tỉnh Lâm Đồng

11/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4043 Tỉnh Lâm Đồng

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nấu ăn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4091 Tỉnh Lâm Đồng

24/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bếp bánh ngọt Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

14/07/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4066-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4061-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

03/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ nghề shushi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/06/2023

Nhà ứng tuyển: 2455 Tỉnh Lâm Đồng

30/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý ẩm thực Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4037 Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4028 Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nam đầu bếp món Thái Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

31/05/2023

Nhà ứng tuyển: 4024 Tỉnh Lâm Đồng

31/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: 3834_TT11 Tỉnh Lâm Đồng

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp bậc III/ Cook III Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: web3677 Tỉnh Lâm Đồng

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pha chế Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

24/04/2023

Nhà ứng tuyển: web3994 Tỉnh Lâm Đồng

24/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Làm bếp Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3908 Tỉnh Lâm Đồng

01/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Ấn Độ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

09/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3899 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp trưởng Ấn Độ Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

09/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3899 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Ấn Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

09/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3898 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH