Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ nghề chế biến Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/07/2021

Nhà ứng tuyển: 3275 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nấu ăn cho công nhân và lái xe trong công trình (10 - 20 người) Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

18/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2349 Xã Đưng Knớ, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

18/05/2021

18/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2254 Tỉnh Lâm Đồng

09/04/2021

20/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Á/Âu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2218 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/04/2021

06/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2245 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/04/2021

06/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2245 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/04/2021

06/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2235 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

02/04/2021

30/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2087 Tỉnh Lâm Đồng

24/03/2021

15/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Bartender Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/02/2021

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

26/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP NẤU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2138 Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/02/2021

29/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bếp bánh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

29/01/2021

03/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ trưởng pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

29/01/2021

03/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ trưởng bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

29/01/2021

03/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp có kinh nghiệm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1674 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2021

18/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

21/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

21/12/2020

03/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ trưởng bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

21/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

11/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1649 Tỉnh Lâm Đồng

11/12/2020

30/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính, bếp phụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

04/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1618 Tỉnh Lâm Đồng

04/12/2020

04/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nấu ăn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2097 Tỉnh Lâm Đồng

26/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1613 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2020

15/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp nấu ăn cho công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

27/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1611 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2020

27/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/10/2020

Nhà ứng tuyển: 3198 Tỉnh Lâm Đồng

23/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: 005 Số lượng: 1

14/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1577 Tỉnh Lâm Đồng

14/09/2020

04/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nấu ăn Lương: 005 Số lượng: 1

25/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1528 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: 005 Số lượng: 2

17/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2050-1 Tỉnh Lâm Đồng

17/07/2020

17/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: 005 Số lượng: 0

14/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1545 Tỉnh Lâm Đồng

14/07/2020

14/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp nhà hàng các món Á Lương: 005 Số lượng: 1

01/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1531 Tỉnh Lâm Đồng

01/07/2020

01/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nấu ăn cho công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/06/2020

Nhà ứng tuyển: 2097 Tỉnh Lâm Đồng

12/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nấu ăn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

01/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3147 Tỉnh Lâm Đồng

14/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH