Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp nấu Cơm, phở, bún bò Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4960 Tỉnh Lâm Đồng

15/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bếp nấu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4140-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4173-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

22/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nấu ăn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4171 Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp món Hàn Quốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4170 Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nam bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4166 Tỉnh Lâm Đồng

18/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp nấu Á Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/08/2023

Nhà ứng tuyển: Web55 Tỉnh Lâm Đồng

11/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4043 Tỉnh Lâm Đồng

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nấu ăn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4091 Tỉnh Lâm Đồng

24/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4066-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4061-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

03/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ nghề shushi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/06/2023

Nhà ứng tuyển: 2455 Tỉnh Lâm Đồng

30/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý ẩm thực Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4037 Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4028 Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nam đầu bếp món Thái Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

31/05/2023

Nhà ứng tuyển: 4024 Tỉnh Lâm Đồng

31/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: 3834_TT11 Tỉnh Lâm Đồng

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp bậc III/ Cook III Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: web3677 Tỉnh Lâm Đồng

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pha chế Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

24/04/2023

Nhà ứng tuyển: web3994 Tỉnh Lâm Đồng

24/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Làm bếp Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3908 Tỉnh Lâm Đồng

01/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Ấn Độ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

09/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3899 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp trưởng Ấn Độ Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

09/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3899 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Ấn Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

09/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3898 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3897 Tỉnh Lâm Đồng

06/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3889 Tỉnh Lâm Đồng

27/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

08/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3876 Tỉnh Lâm Đồng

08/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp Lương: 7.500.000 Số lượng: 2

18/11/2022

Nhà ứng tuyển: web3842 Tỉnh Lâm Đồng

18/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THƯ KÝ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3816 Tỉnh Lâm Đồng

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP PHÓ Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3816 Tỉnh Lâm Đồng

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHA CHẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3816 Tỉnh Lâm Đồng

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp trưởng Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

24/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3788 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH