Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 8.500.000 Số lượng: 5

26/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

26/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên điện nước Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

10/11/2022

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

10/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3816 Tỉnh Lâm Đồng

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3816 Tỉnh Lâm Đồng

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ hàn Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

24/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3793 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện ô tô Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3685 Tỉnh Lâm Đồng

19/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/10/2022

Nhà ứng tuyển: 2015 Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kĩ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3723 Tỉnh Lâm Đồng

15/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên Đồng Sơn Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3714 Tỉnh Lâm Đồng

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nguội sửa chữa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

08/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3706 Tỉnh Lâm Đồng

08/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3706 Tỉnh Lâm Đồng

08/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ khí chế tạo Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

07/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3706 Tỉnh Lâm Đồng

07/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện điều khiển Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

07/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3706 Tỉnh Lâm Đồng

07/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3704 Tỉnh Lâm Đồng

07/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/08/2022

Nhà ứng tuyển: 654 Tỉnh Lâm Đồng

23/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện công nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3671 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý sản xuất/ quản lý mỏ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3662 Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nam bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/07/2022

Nhà ứng tuyển: 2656 Tỉnh Lâm Đồng

22/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vận hành máy Lương: 8.000.000 Số lượng: 4

06/06/2022

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo trì cơ điện Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

30/05/2022

Nhà ứng tuyển: web mới Tỉnh Lâm Đồng

30/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư mỏ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3062 Tỉnh Lâm Đồng

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3278 Tỉnh Lâm Đồng

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3301 Tỉnh Lâm Đồng

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cơ điện làm tại Siêu thị Go Đà Lạt Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/04/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ Sư điện Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

15/03/2022

Nhà ứng tuyển: Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

15/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀ LẠT FORD TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG SƠN Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

21/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng ca quản lý xưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/11/2021

Nhà ứng tuyển: 3328 Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ MÁY, THỢ GẦM XE TẢI Lương: 10.500.000 Số lượng: 1

03/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2465 Tỉnh Long An

03/11/2021

03/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CƠ KHÍ Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

03/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2465 Tỉnh Long An

03/11/2021

03/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư môi trường & Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2452 Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

26/10/2021

26/11/2021

DANH MỤC NGÀNH