Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ khí chế tạo và tự động hóa Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

17/10/2021

Nhà ứng tuyển: 3050 Tỉnh Lâm Đồng

17/10/2021

31/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật vận hành máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

07/10/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2429 Thị trấn Lộc Thắng, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

09/09/2021

09/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát thi công Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2429 Thị trấn Lộc Thắng, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

09/09/2021

09/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

27/08/2021

Nhà ứng tuyển: 1423 Tỉnh Lâm Đồng

27/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT MÁY Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

24/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2064 Tỉnh Lâm Đồng

24/08/2021

24/09/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CN vận hành máy dập tôn Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

13/08/2021

Nhà ứng tuyển: 1568 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển Nhân viên vận hành máy (Đức Trọng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2030 Tỉnh Lâm Đồng

11/06/2021

11/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ thuật viên Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

20/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2342 Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2021

20/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Cơ Điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

26/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2161 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

26/02/2021

04/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng Phòng Cơ Điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2161 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

26/02/2021

04/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ máy (Đức Trọng, Bảo Lộc, Đạ Teh) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

22/02/2021

15/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Cơ Điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2161 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

06/11/2020

04/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Cơ Điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/08/2020

Nhà ứng tuyển: 2161 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

05/08/2020

04/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3141 Tỉnh Lâm Đồng

13/05/2020

20/11/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát thi công Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3141 Tỉnh Lâm Đồng

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH