Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển Nhân viên vận hành máy (Đức Trọng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2030 Tỉnh Lâm Đồng

11/06/2021

11/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ thuật viên Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

20/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2342 Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2021

20/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Cơ Điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

26/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2161 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

26/02/2021

04/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng Phòng Cơ Điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2161 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

26/02/2021

04/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ máy (Đức Trọng, Bảo Lộc, Đạ Teh) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

22/02/2021

15/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì, bảo dưỡng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

11/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1651 Tỉnh Lâm Đồng

11/12/2020

28/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật cơ khí - cửa cuốn, hàn, xì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1648 Tỉnh Lâm Đồng

10/12/2020

10/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sản xuất Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

13/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2084 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2020

31/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Cơ Điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2161 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

06/11/2020

04/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vận hành máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

27/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1610 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2020

27/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: 375 Tỉnh Lâm Đồng

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 7.000.000 Số lượng: 6

25/09/2020

Nhà ứng tuyển: 2064 Tỉnh Lâm Đồng

25/09/2020

10/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nv kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/09/2020

Nhà ứng tuyển: 3049 Tỉnh Lâm Đồng

25/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ sư cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/08/2020

Nhà ứng tuyển: 139 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kĩ thuật Lương: 6.000.000 Số lượng: 50

07/08/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/08/2020

30/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư cơ khí Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

06/08/2020

Nhà ứng tuyển: 50 Tỉnh Lâm Đồng

06/08/2020

06/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Cơ Điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/08/2020

Nhà ứng tuyển: 2161 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

05/08/2020

04/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật lắp đặt và sửa chữa Camera Lương: 005 Số lượng: 0

05/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1557 Tỉnh Lâm Đồng

05/08/2020

05/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân vận hành lò đốt Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

23/07/2020

Nhà ứng tuyển: 3013 Tỉnh Lâm Đồng

23/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ công nhân vận hành máy Lương: 005 Số lượng: 2

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3162 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: 007 Số lượng: 20

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1526 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2020

Nhà ứng tuyển: 139 Tỉnh Lâm Đồng

02/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hàn , cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

01/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỢ MÁY Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

21/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2020

21/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát thi công Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3141 Tỉnh Lâm Đồng

13/05/2020

13/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3129 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên đóng nạp kiêm kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3128 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1399 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN NƯỚC (thợ chính) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1456 Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN, NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1452 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH