Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Trồng trọt/Bảo vệ thực vật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2263 Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật trồng hoa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2209 Xã Lát, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

22/03/2021

22/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1652 Tỉnh Lâm Đồng

11/12/2020

11/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1613 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2020

15/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

16/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1598 Tỉnh Lâm Đồng

16/10/2020

16/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán tại cửa hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1598 Tỉnh Lâm Đồng

16/10/2020

16/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý vườn ươm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/10/2020

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

09/10/2020

09/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp(nắm rõ kỹ thuật về cây trồng khu vực Tây Nguyên) Lương: 005 Số lượng: 2

25/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1566 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2020

25/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên kỹ thuật vườn ươm Lương: 006 Số lượng: 1

21/07/2020

Nhà ứng tuyển: 3038 Tỉnh Lâm Đồng

21/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh cây giống hoa Lương: 005 Số lượng: 1

01/07/2020

Nhà ứng tuyển: 550 Tỉnh Lâm Đồng

01/07/2020

01/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật nông nghiệp Lương: 005 Số lượng: 2

01/07/2020

Nhà ứng tuyển: 550 Tỉnh Lâm Đồng

01/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nuôi cấy mô Lương: 005 Số lượng: 20

23/06/2020

Nhà ứng tuyển: 42 Tỉnh Lâm Đồng

23/06/2020

23/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC TRANG TRẠI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1303 Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ CẢNH QUAN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân sản xuất Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG TƯƠI SỐNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: 1130 Tỉnh Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH