Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

07/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5066 Tỉnh Lâm Đồng

07/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kĩ sư Nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2024

Nhà ứng tuyển: 4101 Tỉnh Lâm Đồng

23/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT ( Hướng dẫn, giám sát quy trình, kiểm soát, giám sát chất lượng nông sản đầu vào) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/04/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/04/2024

24/07/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5128 Tỉnh Lâm Đồng

17/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ trách trạm thực nghiệm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2377 Thị trấn Thạnh Mỹ, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

05/04/2024

15/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý sản xuất Lương: 12.000.000 Số lượng: 3

14/03/2024

Nhà ứng tuyển: Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/03/2024

14/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN VÙNG TRỒNG ORGANIC GIA LAI Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

01/12/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

01/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN VÙNG TRỒNG ORGANIC BÌNH PHƯỚC Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

01/12/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Phước

01/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hái cà phê Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

22/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4967 Tỉnh Lâm Đồng

22/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ làm vườn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4950 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Làm vườn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4948 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên dán nhãn dữ liệu bản đồ - Map analyst Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

25/10/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân làm vườn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4219-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

16/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên gia nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4219 Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2023

30/10/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

12/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4220 Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4140-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn kỹ thuật nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4210-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4196-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật thú y Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4195 Tỉnh Lâm Đồng

04/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư lâm nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4140-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

28/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nấu ăn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

23/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Quản Lý chất lượng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

23/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NHẬP KHẨU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh thị trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

01/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4097 Tỉnh Lâm Đồng

01/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4069-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4057-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

03/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4054-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

30/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông lâm nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

29/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4051 Tỉnh Lâm Đồng

29/06/2023

29/08/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư Nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: 4005 Tỉnh Lâm Đồng

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH