Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư Nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: 4005 Tỉnh Lâm Đồng

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động làm vườn Lương: 6.000 Số lượng: 5

20/04/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3951 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ người làm vườn Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

02/03/2023

Nhà ứng tuyển: Xã Lộc Nam, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

02/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ lao động thời vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

30/12/2022

Nhà ứng tuyển: 83 Tỉnh Lâm Đồng

30/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/11/2022

Nhà ứng tuyển: web3839 Tỉnh Lâm Đồng

17/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật trồng trọt Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2022

Nhà ứng tuyển: web3796 Tỉnh Lâm Đồng

14/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

09/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3825 Tỉnh Lâm Đồng

09/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phát triển bền vững Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3723 Tỉnh Lâm Đồng

29/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/08/2022

Nhà ứng tuyển: 2097 Tỉnh Lâm Đồng

03/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

02/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

02/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó quản đốc sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

26/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

26/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nuôi cấy mô Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

24/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cấy mô Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nam LĐPT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

10/03/2022

Nhà ứng tuyển: 2030 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/02/2022

Nhà ứng tuyển: 2535 Tỉnh Lâm Đồng

14/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web1396 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nhập liệu Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

20/01/2022

Nhà ứng tuyển: 42 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/01/2022

20/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

14/01/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

14/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CHĂN NUÔI, THÚ Y Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

14/01/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Gia Lai

14/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó Quản đốc SX Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/12/2021

Nhà ứng tuyển: 83 Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/12/2021

22/01/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2338 Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

13/12/2021

28/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 6.500.000 Số lượng: 5

30/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2167 Tỉnh Lâm Đồng

30/11/2021

31/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp, kỹ thuật viên nông nghiệp Lương: 5.500.000 Số lượng: 8

27/10/2021

Nhà ứng tuyển: 3324 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp (Nam) Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

19/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2377 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/10/2021

19/11/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 6.200.000 Số lượng: 3

18/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2167 Xã Đạ Sar, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

18/10/2021

31/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2438 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

30/09/2021

30/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2216 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/09/2021

31/12/2021

DANH MỤC NGÀNH