Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hợp đồng lao động Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2377 Tỉnh Lâm Đồng

15/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Thuỷ Canh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2003 Tỉnh Lâm Đồng

14/06/2021

14/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2372 Xã Lát, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

11/06/2021

11/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2352 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/05/2021

25/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật - sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2263 Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/04/2021

15/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ thuật sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/03/2021

Nhà ứng tuyển: 3256 Tỉnh Lâm Đồng

26/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên mua hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/03/2021

Nhà ứng tuyển: 399 Xã Ka Đô, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

22/03/2021

22/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên mua hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2030 Tỉnh Lâm Đồng

09/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2170 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/03/2021

05/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên khảo sát đồng ruộng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/02/2021

Nhà ứng tuyển: 1568 Xã Đạ Ròn, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

25/02/2021

25/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản đốc cây xanh Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

17/02/2021

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/02/2021

28/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/01/2021

Nhà ứng tuyển: 83 Tỉnh Lâm Đồng

15/01/2021

04/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG QC Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

10/10/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/10/2020

31/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư cảnh quan Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1587 Tỉnh Lâm Đồng

30/09/2020

30/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1583 Tỉnh Lâm Đồng

23/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó quản đốc sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1568 Xã Ka Đô, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

31/08/2020

25/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp (Chăm sóc hoa và cây cảnh) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

26/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1334 Tỉnh Lâm Đồng

26/08/2020

27/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/08/2020

Nhà ứng tuyển: 777 Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2020

Nhà ứng tuyển: 3160 Tỉnh Lâm Đồng

14/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu mua tổng hợp Lương: 005 Số lượng: 1

06/08/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/08/2020

06/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ PHÒNG NGUYÊN LIỆU (Đức Trọng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/08/2020

Nhà ứng tuyển: 2030 Xã Liên Hiệp, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

01/08/2020

01/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nông học Lương: 005 Số lượng: 1

13/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/07/2020

13/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật nông nghiệp Lương: 004 Số lượng: 1

15/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1524 Tỉnh Lâm Đồng

15/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: 007 Số lượng: 1

11/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1521 Tỉnh Lâm Đồng

11/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ quản lý nông trại Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/05/2020

Nhà ứng tuyển: 2006 Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2020

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/04/2020

Nhà ứng tuyển: Xã Đạ Ròn, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

25/04/2020

30/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nông học Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 654 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

09/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1430 Tỉnh Lâm Đồng

06/01/2020

06/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ sư công nghệ sinh học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

26/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1423 Tỉnh Lâm Đồng

26/12/2019

26/01/2020

DANH MỤC NGÀNH