Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nhập liệu Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

20/01/2022

Nhà ứng tuyển: 42 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/01/2022

20/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó Quản đốc SX Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/12/2021

Nhà ứng tuyển: 83 Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/12/2021

22/01/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2338 Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

13/12/2021

28/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 6.500.000 Số lượng: 5

30/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2167 Tỉnh Lâm Đồng

30/11/2021

31/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp, kỹ thuật viên nông nghiệp Lương: 5.500.000 Số lượng: 8

27/10/2021

Nhà ứng tuyển: 3324 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp (Nam) Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

19/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2377 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/10/2021

19/11/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 6.200.000 Số lượng: 3

18/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2167 Xã Đạ Sar, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

18/10/2021

31/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển Công nhân - Công nhật - Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

06/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2030 Xã Liên Hiệp, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

06/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2438 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

30/09/2021

30/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2216 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/09/2021

31/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cấy mô Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2377 Tỉnh Lâm Đồng

02/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sản xuất hạt giống Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2406 Xã Tân Văn, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

22/07/2021

22/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật (Đức Trọng + Lâm Hà) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2400 Tỉnh Lâm Đồng

09/07/2021

09/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kỹ thuật (Nông nghiệp) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

07/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2397 Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

07/07/2021

30/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hợp đồng lao động Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2377 Tỉnh Lâm Đồng

15/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Thuỷ Canh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2003 Tỉnh Lâm Đồng

14/06/2021

14/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2372 Xã Lát, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

11/06/2021

11/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2352 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/05/2021

25/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật - sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2263 Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/04/2021

15/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ thuật sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/03/2021

Nhà ứng tuyển: 3256 Tỉnh Lâm Đồng

26/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên mua hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/03/2021

Nhà ứng tuyển: 399 Xã Ka Đô, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

22/03/2021

22/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên mua hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2030 Tỉnh Lâm Đồng

09/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2170 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/03/2021

05/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản đốc cây xanh Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

17/02/2021

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/02/2021

28/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/01/2021

Nhà ứng tuyển: 83 Tỉnh Lâm Đồng

15/01/2021

04/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1583 Tỉnh Lâm Đồng

23/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó quản đốc sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1568 Xã Ka Đô, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

31/08/2020

25/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2020

Nhà ứng tuyển: 3160 Tỉnh Lâm Đồng

14/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

15/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ sư Nông học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

26/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1423 Tỉnh Lâm Đồng

26/12/2019

30/12/2021

DANH MỤC NGÀNH