Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công tác xã hội

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV quản lý chất lượng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/07/2021

Nhà ứng tuyển: 3286 Tỉnh Lâm Đồng

27/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giáo dục Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2020

06/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo dục (Cao đẳng, đại học công tác xã hội, tâm lý xã hội) Lương: 004 Số lượng: 2

16/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2020

16/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ BỘ PHẬN SẢN XUẤT - KIỂM SOÁT NỘI BỘ - KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG - KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: 3055 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH