Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên trưng bày Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 2528 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

30/05/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ và phụ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3402 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ phụ quảng cáo Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3402 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ sơn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3402 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CHẾ BIẾN Lương: 7.000 Số lượng: 300

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3401 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạp vụ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

20/05/2022

Nhà ứng tuyển: 2501 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/05/2022

20/06/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân làm vườn hoa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3061 Tỉnh Lâm Đồng

16/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao dịch viên bưu cục Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/05/2022

Nhà ứng tuyển: web3267 Tỉnh Lâm Đồng

13/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân kho ca ngày, ca đêm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/05/2022

Nhà ứng tuyển: web3267 Tỉnh Lâm Đồng

13/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

13/05/2022

Nhà ứng tuyển: 2277 Tỉnh Lâm Đồng

13/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăm sóc cụ ông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN SPA DƯỠNG SINH ĐÔNG Y Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: 2513 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ bàn Lương: 5.000.000 Số lượng: 0

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2512 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ Nhà hàng ăn sáng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2512 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2512 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý vườn ươm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: web 42 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nam LĐPT vườn ươm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: web 42 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cấy mô Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: web 42 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cấy mô Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: web 42 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cấy mô Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: web 42 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Vật tư - Gia công (làm tại Bảo Lộc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2511 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điều phối viên (làm tại Đà Lạt) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2511 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Tư vấn bán hàng (làm tại Đà Lạt) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2511 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng, tìm kiếm thông tin (bất động sản) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Rửa chén, nhặt rau Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2215 Tỉnh Lâm Đồng

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sấy chè khô Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3060 Tỉnh Lâm Đồng

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trục dọn khách sạn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3057 Tỉnh Lâm Đồng

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH