Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/06/2024

Nhà ứng tuyển: 5174 Tỉnh Lâm Đồng

18/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên handmade Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát ô tô Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên BM ( 1 cơ khí, 2 sơn) Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên trực ca Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cây xanh Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên HK ( làm phòng) Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Admin bộ phận an ninh (ca 8 tiếng): Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên An ninh: Lương: 7.000.000 Số lượng: 4

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăm sóc Farm (cặp vợ chồng) Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: 5173 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên giao hàng Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/06/2024

Nhà ứng tuyển: 5172 Tỉnh Lâm Đồng

14/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

14/06/2024

Nhà ứng tuyển: 5172 Tỉnh Lâm Đồng

14/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên chăm sóc Mẹ & Bé Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

13/06/2024

Nhà ứng tuyển: 5171 Tỉnh Lâm Đồng

13/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên Lương: 6.000.000 Số lượng: 0

12/06/2024

Nhà ứng tuyển: 5170 Tỉnh Lâm Đồng

12/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc nhà Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

12/06/2024

Nhà ứng tuyển: 5170 Tỉnh Lâm Đồng

12/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dọn vệ sinh công nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/06/2024

Nhà ứng tuyển: 2516 Tỉnh Lâm Đồng

11/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

04/06/2024

Nhà ứng tuyển: 5165 Tỉnh Lâm Đồng

04/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ việc nhà giặt - Ca ngày Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

03/06/2024

Nhà ứng tuyển: 5164 Tỉnh Lâm Đồng

03/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ việc nhà giặt - ca đêm Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

03/06/2024

Nhà ứng tuyển: 5164 Tỉnh Lâm Đồng

03/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5163 Tỉnh Lâm Đồng

31/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ thời vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 102

31/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5162 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

31/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5157 Tỉnh Lâm Đồng

31/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Gia công hoa Lương: 8.500.000 Số lượng: 5

31/05/2024

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

31/05/2024

30/06/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

29/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5160 Tỉnh Lâm Đồng

29/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5159 Tỉnh Lâm Đồng

29/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Buồng phòng Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

29/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5158 Tỉnh Lâm Đồng

29/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạp vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/05/2024

Nhà ứng tuyển: 4982 Tỉnh Lâm Đồng

28/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5155 Tỉnh Lâm Đồng

24/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật sầu riêng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/05/2024

Nhà ứng tuyển: 4140-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

24/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ trưởng tổ cao su Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/05/2024

Nhà ứng tuyển: 4140-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

24/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH