Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc nhà Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2386 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/06/2021

21/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ chính/ Thợ phụ làm mộc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

21/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2384 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/06/2021

21/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ điện/ Thợ cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2383 Thị trấn Lạc Dương, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

18/06/2021

18/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ xây, thợ hồ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 40

18/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2383 Thị trấn Lạc Dương, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

18/06/2021

18/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2376 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/06/2021

15/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2375 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/06/2021

15/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: 5.500.000 Số lượng: 5

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2372 Xã Lát, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

11/06/2021

11/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LDPT (Nam) Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2346 Tỉnh Lâm Đồng

11/06/2021

11/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2369 Tỉnh Lâm Đồng

11/06/2021

11/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu tiền điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2367 Tỉnh Lâm Đồng

10/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ làm nội thất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2368 Tỉnh Lâm Đồng

07/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2363 Thành Phố Hồ Chí Minh

03/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ghi danh lớp học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2361 Tỉnh Lâm Đồng

01/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông chăm sóc lan Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2015 Tỉnh Lâm Đồng

31/05/2021

10/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2370 Tỉnh Lâm Đồng

31/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

28/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2356 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

28/05/2021

30/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bốc vác theo xe Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

27/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2331 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

27/05/2021

27/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Làm vườn Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2352 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/05/2021

25/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc gia đình Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2346 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/05/2021

25/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ giúp việc nhà Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2343 Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2021

25/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

20/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2340 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/05/2021

25/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: 5.500.000 Số lượng: 4

20/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2340 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/05/2021

25/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2371 Tỉnh Lâm Đồng

19/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LĐPT phụ máy trong công trình Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

18/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2349 Xã Đưng Knớ, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

18/05/2021

18/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

18/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2322 Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2337 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/05/2021

17/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho Lương: 7.500.000 Số lượng: 1

17/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2332 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/05/2021

17/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sales Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

17/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2332 Tỉnh Lâm Đồng

17/05/2021

17/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao hàng theo xe Lương: 6.500.000 Số lượng: 2

17/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2332 Tỉnh Lâm Đồng

17/05/2021

17/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/05/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/05/2021

14/06/2021

DANH MỤC NGÀNH