Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nấu ăn Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3766 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên trồng rừng Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3766 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nữ nuôi cấy mô Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3765 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3763 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ quán ăn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3762 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nữ phục vụ Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

05/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3761 Tỉnh Lâm Đồng

05/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăm sóc người tàn tật Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3760 Tỉnh Lâm Đồng

05/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giao hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

05/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3759 Tỉnh Lâm Đồng

05/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cộng tác viên bán các app tài khoản ngân hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

05/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3758 Tỉnh Lâm Đồng

05/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cộng tác viên làm bán thời gian Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3758 Tỉnh Lâm Đồng

05/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ Tân Cum Sales Admin (Intern) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/10/2022

Nhà ứng tuyển: web3756 Tỉnh Lâm Đồng

04/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

04/10/2022

Nhà ứng tuyển: web3756 Tỉnh Lâm Đồng

04/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3755 Tỉnh Lâm Đồng

03/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

03/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3754 Tỉnh Lâm Đồng

03/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

03/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3752 Tỉnh Lâm Đồng

03/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ phụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3751 Tỉnh Lâm Đồng

30/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ điện nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3751 Tỉnh Lâm Đồng

30/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc nhà Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3750 Tỉnh Lâm Đồng

28/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nữ phụ quán Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

28/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3749 Tỉnh Lâm Đồng

28/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nam bán khăn áo đồ len Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

27/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3748 Tỉnh Lâm Đồng

27/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sale Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

27/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3747 Tỉnh Lâm Đồng

27/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ máy Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

27/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3746 Tỉnh Lâm Đồng

27/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nữ giúp việc nhà Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3744 Tỉnh Lâm Đồng

26/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giao hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3743 Tỉnh Lâm Đồng

26/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh chăm sóc khách hàng Lương: 5.000.000 Số lượng: 50

23/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3742 Tỉnh Lâm Đồng

23/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân cấy mô Lương: 4.500.000 Số lượng: 5

23/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3741 Tỉnh Lâm Đồng

23/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân đồng ruộng Lương: 4.500.000 Số lượng: 5

23/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3741 Tỉnh Lâm Đồng

23/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trông em bé Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3740 Tỉnh Lâm Đồng

22/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nữ phụ quán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3740 Tỉnh Lâm Đồng

22/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3738 Tỉnh Lâm Đồng

21/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH