Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/09/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/09/2021

Nhà ứng tuyển: 3312 Tỉnh Lâm Đồng

24/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thu Ngân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/09/2021

Nhà ứng tuyển: 3312 Tỉnh Lâm Đồng

24/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LĐPT chăm sóc cây Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2216 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/09/2021

31/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ sắt Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/09/2021

Nhà ứng tuyển: 3310 Tỉnh Lâm Đồng

22/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ công nhân may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

20/09/2021

Nhà ứng tuyển: 3309 Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạp vụ - Phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/09/2021

Nhà ứng tuyển: 3307 Tỉnh Lâm Đồng

14/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc nhà Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/09/2021

Nhà ứng tuyển: 3306 Tỉnh Lâm Đồng

14/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/09/2021

Nhà ứng tuyển: 3304 Tỉnh Lâm Đồng

10/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân làm sạch Công nghiệp (Nam) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

09/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2429 Thị trấn Lộc Thắng, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

09/09/2021

09/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên trồng rừng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/09/2021

Nhà ứng tuyển: 3302 Tỉnh Lâm Đồng

08/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 9

31/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2423 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

31/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

31/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2422 Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

31/08/2021

30/09/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh BHNT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

31/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2421 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

31/08/2021

30/09/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn BHNT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

31/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2421 Tỉnh Lâm Đồng

31/08/2021

30/09/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phát triển thị trường (Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lộc) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

30/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3300 Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạp vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/08/2021

Nhà ứng tuyển: 1423 Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đóng gói rau củ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2187 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ xe giao hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3298 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2415 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng trực tuyến (bán quần áo) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2415 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạp vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3284 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp Phụ (2 thớt, 2 phụ nấu, 2 tạp vụ). Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

12/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3296 Tỉnh Lâm Đồng

12/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng khu vực Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

11/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2414 Tỉnh Lâm Đồng

11/08/2021

31/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CN làm chả Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

11/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2412 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/08/2021

30/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3294 Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng ca đặt hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3275 Tỉnh Lâm Đồng

05/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giao hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3291 Tỉnh Lâm Đồng

04/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ lắp ráp nội thất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3290 Tỉnh Lâm Đồng

04/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

04/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3289 Tỉnh Lâm Đồng

04/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH