Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Y tế/Dược

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sỹ bán thuốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/09/2021

Nhà ứng tuyển: 3303 Tỉnh Lâm Đồng

08/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ tá Phòng khám nha khoa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2201 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

15/03/2021

15/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2168 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

03/03/2021

03/04/2021

DANH MỤC NGÀNH