Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3296 Tỉnh Lâm Đồng

12/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Homestay Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2269 Tỉnh Lâm Đồng

26/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2213 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/03/2021

15/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THU NGÂN - PHỤC VỤ Lương: 5.200.000 Số lượng: 5

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2202 Tỉnh Lâm Đồng

17/03/2021

31/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2202 Tỉnh Lâm Đồng

17/03/2021

31/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2197 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/03/2021

12/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Marketing (khách du lịch) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/05/2020

Nhà ứng tuyển: 324 Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2020

18/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG - THƯ KÝ BUỒNG PHÒNG - LỄ TÂN - IT - SALES Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

06/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH