Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Homestay Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2269 Tỉnh Lâm Đồng

26/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2213 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/03/2021

15/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THU NGÂN - PHỤC VỤ Lương: 5.200.000 Số lượng: 5

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2202 Tỉnh Lâm Đồng

17/03/2021

31/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2202 Tỉnh Lâm Đồng

17/03/2021

31/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2197 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/03/2021

12/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2156 Xã Đạ Chais, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

26/02/2021

26/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Nhà hàng Lương: 4.600.000 Số lượng: 5

07/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2050-1 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

07/01/2021

31/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp nấu ăn cho quán Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2091 Thị trấn Nam Ban, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

19/11/2020

19/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh doanh kiêm lễ tân (có kinh nghiệm tại ks 2 - 3 sao) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

26/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Marketing (khách du lịch) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/05/2020

Nhà ứng tuyển: 324 Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2020

18/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV CSKH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3152 Tỉnh Lâm Đồng

10/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỂ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1085 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1429 Tỉnh Lâm Đồng

06/01/2020

06/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: 73 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/12/2019

05/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1345 Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2019

19/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 476 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

05/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: 3019 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG - NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/06/2019

Nhà ứng tuyển: 1064 Xã Đạm Bri, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

12/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TỔNG ĐÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/06/2019

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

10/06/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG - THƯ KÝ BUỒNG PHÒNG - LỄ TÂN - IT - SALES Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

06/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH