Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3903 Tỉnh Lâm Đồng

13/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Giftshop Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2023

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên Mua sắm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2023

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý người Ấn Độ Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

09/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3899 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ TỔNG QUẢN LÝ Lương: 25.000.000 Số lượng: 1

05/01/2023

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ Tân / Quản Gia Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3727 Tỉnh Lâm Đồng

19/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên quầy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

27/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3404 Tỉnh Lâm Đồng

27/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc khối Nhà hàng – Khách sạn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3306 Tỉnh Lâm Đồng

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BUỒNG PHÒNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

09/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ lễ Tân Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

09/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH. NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

27/12/2021

Nhà ứng tuyển: 3271 Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

27/12/2021

27/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kinh doanh Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

12/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2453 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng Kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2453 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3296 Tỉnh Lâm Đồng

12/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Homestay Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2269 Tỉnh Lâm Đồng

26/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2213 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/03/2021

15/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THU NGÂN - PHỤC VỤ Lương: 5.200.000 Số lượng: 5

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2202 Tỉnh Lâm Đồng

17/03/2021

31/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2202 Tỉnh Lâm Đồng

17/03/2021

31/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2197 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/03/2021

12/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân khách sạn Lương: 5.300.000 Số lượng: 3

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: Web55 Tỉnh Lâm Đồng

08/10/2020

02/03/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Marketing (khách du lịch) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/05/2020

Nhà ứng tuyển: 324 Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2020

18/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: Web73 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/12/2019

09/07/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TỔNG ĐÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/06/2019

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

10/06/2019

15/12/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG - THƯ KÝ BUỒNG PHÒNG - LỄ TÂN - IT - SALES Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

06/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH