Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên M&E (Điện, điện lạnh, điện tử) Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý nhà máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/06/2024

Nhà ứng tuyển: 389 Tỉnh Lâm Đồng

11/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/05/2024

Nhà ứng tuyển: web_Nanogen Tỉnh Lâm Đồng

14/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện nước gia dụng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

22/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5129 Tỉnh Lâm Đồng

22/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên gia Lương: 12.000.000 Số lượng: 19

03/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5105 Tỉnh Bạc Liêu

03/04/2024

17/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Bảo Trì - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm (Đức Trọng, Lâm Đồng) Lương: 9.000.000 Số lượng: 4

29/03/2024

Nhà ứng tuyển: 4059 Tỉnh Lâm Đồng

29/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kỹ thuật điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5078 Tỉnh Lâm Đồng

22/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY,BẢO TRÌ Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

29/01/2024

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

29/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4027 Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4026 Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3932_TT11 Tỉnh Lâm Đồng

12/04/2023

26/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư hàn ống áp lực Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2023

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

14/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3970 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

14/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật vận hành sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3671-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3667 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 400

07/06/2022

Nhà ứng tuyển: 3416 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

07/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH NỒI HƠI Lương: 8.000 Số lượng: 4

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3401 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện nước (M&E Enginneer) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3301 Tỉnh Lâm Đồng

12/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật ( điện dân dụng và cầu đường) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/02/2022

Nhà ứng tuyển: 3278 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện Lương: 6.500.000 Số lượng: 0

08/02/2022

Nhà ứng tuyển: 2529 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

08/02/2022

08/03/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Điện - Nước công trình Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2435 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/09/2021

23/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng ban Quản lý tòa nhà kiêm Kỹ thuật Lương: 7.500.000 Số lượng: 1

24/06/2021

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

15/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2376 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/06/2021

22/07/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư Điện Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

17/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2336 Xã Ninh Gia, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

17/05/2021

17/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điều hành viên nhà máy thủy điện Lương: 9.000.000 Số lượng: 5

17/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2335 Xã Đưng Knớ, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

17/05/2021

30/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kỹ thuật bảo trì sửa chữa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2137 Xã Đạ Đờn, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

13/04/2021

06/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện, kỹ sư điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/03/2021

Nhà ứng tuyển: 711 Tỉnh Lâm Đồng

29/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2218 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/03/2021

25/04/2021

DANH MỤC NGÀNH