Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

15/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2376 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/06/2021

15/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư Điện Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

17/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2336 Xã Ninh Gia, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

17/05/2021

17/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điều hành viên nhà máy thủy điện Lương: 9.000.000 Số lượng: 5

17/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2335 Xã Đưng Knớ, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

17/05/2021

30/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

26/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kỹ thuật bảo trì sửa chữa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2137 Xã Đạ Đờn, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

13/04/2021

06/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vận hành - Điện Lương: 7.000.000 Số lượng: 8

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2252 Tỉnh Lâm Đồng

12/04/2021

20/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện, kỹ sư điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/03/2021

Nhà ứng tuyển: 711 Tỉnh Lâm Đồng

29/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2218 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/03/2021

25/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ Thuật Vận Hành Máy và Kho Đông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2003 Xã Ka Đô, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

09/03/2021

09/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 3234 Tỉnh Lâm Đồng

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật điện nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/12/2020

Nhà ứng tuyển: 926 Tỉnh Lâm Đồng

22/12/2020

22/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ Thuật điện Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1383 Tỉnh Lâm Đồng

14/12/2020

14/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ điện, bảo trì Lương: 8.200.000 Số lượng: 2

12/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2102 Xã Trạm Hành, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/12/2020

31/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

16/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1622 Tỉnh Lâm Đồng

16/11/2020

16/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vận hành Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

16/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1622 Tỉnh Lâm Đồng

16/11/2020

16/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư Kinh tế Kế Hoạch Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/10/2020

Nhà ứng tuyển: 2076 Tỉnh Lâm Đồng

23/10/2020

25/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN - LÀM VIỆC TẠI PHÚ HỘI, ĐỨC TRỌNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1420 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

30/05/2020

30/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kỹ thuật điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/05/2020

Nhà ứng tuyển: 476 Tỉnh Lâm Đồng

27/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên vận hành Điện nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1383 Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện công nghiệp, điện lạnh, cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

15/05/2020

Nhà ứng tuyển: 927 Tỉnh Lâm Đồng

15/05/2020

15/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện, nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1513 Tỉnh Lâm Đồng

13/05/2020

13/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 01 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

01/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện Lương: 7.500.000 Số lượng: 20

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: 378 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2019

06/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1300 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN VẬN HÀNH SX CÀ PHÊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 389 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Xuân Trường, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1420 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

02/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THỢ MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: 3010 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

02/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH