Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV nghiên cứu phát triển sản phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

21/06/2021

Nhà ứng tuyển: 476 Tỉnh Lâm Đồng

21/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kiểm định Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2376 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/06/2021

15/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KCS, QC Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2350 Xã Lạc Xuân, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

25/05/2021

25/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vận hành - Nước Lương: 7.000.000 Số lượng: 4

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2252 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/04/2021

30/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2003 Xã Ka Đô, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

05/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT SẢN XUẤT Lương: 6.200.000 Số lượng: 2

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2202 Tỉnh Lâm Đồng

17/03/2021

31/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Sản xuất + QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2200 Xã Lộc Quảng, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

15/03/2021

15/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2185 Tỉnh Lâm Đồng

09/03/2021

09/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/03/2021

Nhà ứng tuyển: 3248 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/03/2021

Nhà ứng tuyển: 3248 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN XUẤT - KCS Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

04/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2087 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2021

04/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý chất lượng thực phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/02/2021

Nhà ứng tuyển: 399 Xã Ka Đô, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

25/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Pha chế rượu vang Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/11/2020

Nhà ứng tuyển: 160 Tỉnh Lâm Đồng

24/11/2020

24/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

13/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2087 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/11/2020

30/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/10/2020

Nhà ứng tuyển: 399 Tỉnh Lâm Đồng

10/10/2020

10/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỬ NHÂN SINH HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/08/2020

Nhà ứng tuyển: 2051 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/08/2020

27/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS - LÀM VIỆC TẠI PHÚ HỘI, ĐỨC TRỌNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1420 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

08/08/2020

08/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật vi sinh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/08/2020

Nhà ứng tuyển: 50 Tỉnh Lâm Đồng

06/08/2020

06/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KIỂM NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2048 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KIỂM NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2048 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2020

12/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ thực phẩm Lương: 005 Số lượng: 1

13/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/07/2020

13/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu mua sữa Lương: 005 Số lượng: 2

07/07/2020

Nhà ứng tuyển: 32 Tỉnh Lâm Đồng

07/07/2020

07/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG QA Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

16/06/2020

Nhà ứng tuyển: 2023 Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2020

16/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/05/2020

Nhà ứng tuyển: 2006 Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2020

03/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ QUẢN ĐỐC PHÒNG ĐÓNG GÓI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1461 Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2020

01/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SX CHUYÊN NGÀNH HÓA - SINH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1412 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 654 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó quản đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

09/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

12/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1396 Tỉnh Lâm Đồng

12/12/2019

12/01/2020

DANH MỤC NGÀNH