Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QA/QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

31/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3686 Tỉnh Lâm Đồng

31/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/12/2022

Nhà ứng tuyển: Web14 Tỉnh Lâm Đồng

28/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên checker QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: web3883 Tỉnh Lâm Đồng

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên QC - tương gia vị Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/12/2022

Nhà ứng tuyển: Web14 Tỉnh Lâm Đồng

07/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật trồng trọt Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

10/11/2022

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

10/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 𝐊𝐘̃ 𝐓𝐇𝐔𝐀̣̂𝐓 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐍𝐔𝐎̂𝐈 𝐂𝐀̂́𝐘 𝐌𝐎̂ Lương: 5.500.000 Số lượng: 5

09/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐌𝐎̂𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

09/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếp thị & bán nước hoa, mỹ phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3806 Tỉnh Lâm Đồng

31/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

31/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3806 Tỉnh Lâm Đồng

31/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

28/10/2022

Nhà ứng tuyển: 2051 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TIẾP THỊ VÀ BÁN NƯỚC HOA , MỸ PHẨM Lương: 25.000 Số lượng: 2

27/10/2022

Nhà ứng tuyển: 2051 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

27/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN SALE Lương: 4.000.000 Số lượng: 02

26/10/2022

Nhà ứng tuyển: 2051 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên KCS trạm thu mua sữa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3773 Tỉnh Lâm Đồng

10/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chất lượng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3723 Tỉnh Lâm Đồng

15/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên quản lý chất lượng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/07/2022

Nhà ứng tuyển: Web3062 Tỉnh Lâm Đồng

14/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phòng thí nghiệm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/07/2022

Nhà ứng tuyển: 3063 Tỉnh Lâm Đồng

14/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ sinh học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ sinh học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: 2097 Tỉnh Lâm Đồng

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ sinh học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: 2161 Tỉnh Lâm Đồng

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kiểm nghiệm Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

27/06/2022

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

27/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

24/06/2022

Nhà ứng tuyển: 3877 Tỉnh Lâm Đồng

24/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó quản đốc sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý chất lượng phòng lab Lương: 7.000.000 Số lượng: 7

06/06/2022

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý quản đốc Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

06/06/2022

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chiết xuất tinh dầu Lương: 8.000.000 Số lượng: 20

06/06/2022

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó giám đốc nhân sự Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

06/06/2022

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CƠ KHÍ CHẾ TẠO Lương: 7.000 Số lượng: 2

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3401 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3401 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THU MUA NÔNG SẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3401 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3401 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH