Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/01/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/11/2021

Nhà ứng tuyển: 3327 Tỉnh Lâm Đồng

26/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó phòng Quản Lý Chất Lượng Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/11/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/11/2021

31/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động vận hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

02/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2460 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2021

02/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Trực Fanpage Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

05/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2427 Thành Phố Hà Nội

05/09/2021

05/12/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QC Nhà máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2411 Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

02/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV nghiên cứu phát triển sản phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

21/06/2021

Nhà ứng tuyển: 476 Tỉnh Lâm Đồng

21/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kiểm định Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2376 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/06/2021

15/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KCS, QC Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2350 Xã Lạc Xuân, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

25/05/2021

25/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vận hành - Nước Lương: 7.000.000 Số lượng: 4

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2252 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/04/2021

08/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2003 Xã Ka Đô, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

05/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT SẢN XUẤT Lương: 6.200.000 Số lượng: 2

17/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2202 Tỉnh Lâm Đồng

17/03/2021

31/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Sản xuất + QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2200 Xã Lộc Quảng, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

15/03/2021

15/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2185 Tỉnh Lâm Đồng

09/03/2021

09/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/03/2021

Nhà ứng tuyển: 3248 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/03/2021

Nhà ứng tuyển: 3248 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN XUẤT - KCS Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

04/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2087 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2021

04/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý chất lượng thực phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/02/2021

Nhà ứng tuyển: 399 Xã Ka Đô, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

25/02/2021

28/11/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

13/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2087 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/11/2020

30/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỬ NHÂN SINH HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/08/2020

Nhà ứng tuyển: 2051 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/08/2020

27/03/2021

DANH MỤC NGÀNH