Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ sau thu hoạch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QC LAB Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2024

Nhà ứng tuyển: daibinhduong Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2024

Nhà ứng tuyển: daibinhduong Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KCS Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2202 Tỉnh Lâm Đồng

18/03/2021

31/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: 118 Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH