Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán trưởng( là đảng viên) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2453 Tỉnh Lâm Đồng

25/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán công nợ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

12/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2342 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/10/2021

12/11/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành Chính Văn Phòng,Lễ Tân,Kế Toán Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2434 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/09/2021

21/11/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/09/2021

Nhà ứng tuyển: 399 Xã Ka Đô, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

08/09/2021

08/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng vật liệu xây dựng biết báo cáo thuế Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2426 Phường 12, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3160 Tỉnh Lâm Đồng

27/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán văn phòng và kế toán kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3292 Tỉnh Lâm Đồng

05/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/07/2021

Nhà ứng tuyển: 3288 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/07/2021

Nhà ứng tuyển: 3284 Tỉnh Lâm Đồng

27/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

27/07/2021

Nhà ứng tuyển: 3283 Tỉnh Lâm Đồng

27/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2403 Tỉnh Lâm Đồng

20/07/2021

20/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/06/2021

Nhà ứng tuyển: 1568 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

30/06/2021

30/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế tóan kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/06/2021

Nhà ứng tuyển: 3278 Tỉnh Lâm Đồng

24/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Kho + Bán hàng Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

22/06/2021

Nhà ứng tuyển: 1474 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2021

15/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2383 Thị trấn Lạc Dương, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

18/06/2021

18/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

14/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2373 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/06/2021

14/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán (Nam) Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

09/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2342 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/06/2021

09/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2360 Tỉnh Lâm Đồng

04/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2353 Tỉnh Lâm Đồng

25/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán trưởng Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2350 Xã Lạc Xuân, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

25/05/2021

25/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

21/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2344 Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2021

21/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán (Gấp) Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

14/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2293 Xã Đạ Sar, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

14/05/2021

21/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2370 Tỉnh Lâm Đồng

10/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

07/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2320 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

07/05/2021

07/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/05/2021

Nhà ứng tuyển: 368 Tỉnh Lâm Đồng

04/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2161 Tỉnh Lâm Đồng

04/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2309 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/05/2021

04/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/05/2021

Nhà ứng tuyển: 3247 Xã Lộc Thành, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

04/05/2021

04/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán nội bộ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2299 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

27/04/2021

27/05/2021

DANH MỤC NGÀNH