Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4162-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

18/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế Toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4142 Tỉnh Lâm Đồng

06/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4140-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

28/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4139-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán nội bộ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4137-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4115 Tỉnh Lâm Đồng

21/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán mua hàng Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

27/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4038 Tỉnh Lâm Đồng

27/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

27/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4038 Tỉnh Lâm Đồng

27/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4098 Tỉnh Lâm Đồng

24/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4093 Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2023

20/09/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4072-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán xuất nhập khẩu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4060-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

03/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán nội bộ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4059-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

03/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4058-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

03/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp- kế toán thuế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4053 Tỉnh Lâm Đồng

30/06/2023

30/09/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/06/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4047 Tỉnh Lâm Đồng

23/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính- Kho Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

20/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4043 Tỉnh Lâm Đồng

20/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán dự án Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4041 Tỉnh Lâm Đồng

20/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu ngân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4037 Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán nội bộ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

13/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4032 Tỉnh Lâm Đồng

13/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/06/2023

Nhà ứng tuyển: 3753 Tỉnh Lâm Đồng

12/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

09/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4037 Tỉnh Lâm Đồng

09/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu ngân bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/06/2023

Nhà ứng tuyển: 3922 Tỉnh Lâm Đồng

05/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán điều phối Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

11/05/2023

Nhà ứng tuyển: 2151 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó phòng kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: 3686-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thống kê Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: 4005 Tỉnh Lâm Đồng

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3997 Tỉnh Lâm Đồng

25/04/2023

29/05/2023

DANH MỤC NGÀNH