Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/07/2021

Nhà ứng tuyển: 3288 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/07/2021

Nhà ứng tuyển: 3284 Tỉnh Lâm Đồng

27/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

27/07/2021

Nhà ứng tuyển: 3283 Tỉnh Lâm Đồng

27/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2403 Tỉnh Lâm Đồng

20/07/2021

20/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/06/2021

Nhà ứng tuyển: 1568 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

30/06/2021

30/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế tóan kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/06/2021

Nhà ứng tuyển: 3278 Tỉnh Lâm Đồng

24/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Kho + Bán hàng Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

22/06/2021

Nhà ứng tuyển: 1474 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2021

22/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2383 Thị trấn Lạc Dương, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

18/06/2021

18/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

14/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2373 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/06/2021

14/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán (Nam) Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

09/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2342 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/06/2021

09/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2360 Tỉnh Lâm Đồng

04/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2358 Tỉnh Lâm Đồng

01/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2353 Tỉnh Lâm Đồng

25/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán trưởng Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2350 Xã Lạc Xuân, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

25/05/2021

25/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

21/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2344 Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2021

21/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán (Gấp) Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

14/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2293 Xã Đạ Sar, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

14/05/2021

21/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2370 Tỉnh Lâm Đồng

10/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Kế Toán Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

08/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2135 Tỉnh Lâm Đồng

08/05/2021

17/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

07/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2320 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

07/05/2021

07/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/05/2021

Nhà ứng tuyển: 368 Tỉnh Lâm Đồng

04/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2161 Tỉnh Lâm Đồng

04/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2309 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/05/2021

04/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/05/2021

Nhà ứng tuyển: 3247 Xã Lộc Thành, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

04/05/2021

04/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán nội bộ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2299 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

27/04/2021

27/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2292 Xã Tam Bố, h. Di Linh, Lâm Đồng

26/04/2021

26/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2282 Tỉnh Lâm Đồng

26/04/2021

15/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2281 Tỉnh Lâm Đồng

23/04/2021

23/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2277 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/04/2021

22/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

15/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2028 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/04/2021

15/05/2021

DANH MỤC NGÀNH