Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo quản/Chế Biến

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3727 Tỉnh Lâm Đồng

13/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên làm việc tại kho Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

16/05/2022

Nhà ứng tuyển: 2498 Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

16/05/2022

16/06/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển Tổ trưởng sản xuất (Đức Trọng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2030 Tỉnh Lâm Đồng

11/06/2021

11/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên QC - Quản lý chất lượng (Đức Trọng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2030 Tỉnh Lâm Đồng

11/06/2021

11/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân đóng gói Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2161 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

06/11/2020

04/06/2021

DANH MỤC NGÀNH