Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo quản/Chế Biến

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển Tổ trưởng sản xuất (Đức Trọng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2030 Tỉnh Lâm Đồng

11/06/2021

11/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên QC - Quản lý chất lượng (Đức Trọng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2030 Tỉnh Lâm Đồng

11/06/2021

11/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BARISTA Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

26/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2122 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/12/2020

31/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân đóng gói Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2161 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

06/11/2020

04/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sản xuất mứt và trái cây sấy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

05/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1533 Tỉnh Lâm Đồng

05/10/2020

05/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên RD thực phẩm Lương: 005 Số lượng: 1

07/09/2020

Nhà ứng tuyển: 399 Tỉnh Lâm Đồng

07/09/2020

07/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đứng Thớt ( bếp) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2020

20/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1315 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN R & D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/10/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

17/10/2019

17/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIỂM SOÁT - TỔ CHỨC - PHÂN LOẠI ĐÓNG GÓI - GIÁM SÁT VẬT TƯ... Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

15/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Xã Đạ Nhim, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

15/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH