Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2403 Tỉnh Lâm Đồng

20/07/2021

20/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2208 Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2021

19/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng luật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2321 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

07/05/2021

07/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý luật sư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/04/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cán bộ pháp lý địa bàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 3254 Tỉnh Khánh Hòa

25/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự - Pháp lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 1568 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/03/2021

12/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2192 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2021

30/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký văn phòng Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

09/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2181 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/03/2021

08/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cán bộ pháp lý địa bàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

24/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2144 Tỉnh Lâm Đồng

24/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH