Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điều dưỡng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ tá Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3895 Tỉnh Lâm Đồng

05/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiêm vắc xin Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

03/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3892 Tỉnh Lâm Đồng

03/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên massa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3713 Tỉnh Lâm Đồng

12/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên y tế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/06/2022

Nhà ứng tuyển: Web3638 Tỉnh Lâm Đồng

24/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y sĩ - Điều dưỡng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/09/2021

Nhà ứng tuyển: 3011 Tỉnh Lâm Đồng

10/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên điều dưỡng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

10/09/2021

Nhà ứng tuyển: 3305 Tỉnh Lâm Đồng

10/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV điều dưỡng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/07/2021

Nhà ứng tuyển: 3286 Tỉnh Lâm Đồng

27/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH