Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Dược sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sĩ bán thuốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3301 Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sĩ tư vấn bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

02/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2378 Tỉnh Lâm Đồng

02/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trình dược viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2363 Tỉnh Lâm Đồng

03/06/2021

03/07/2021

DANH MỤC NGÀNH