Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Dược sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trình dược viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2363 Tỉnh Lâm Đồng

03/06/2021

03/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SẢN XUẤT Lương: 005 Số lượng: 2

30/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2048 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2020

11/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ PHÒNG SẢN XUẤT Lương: 010 Số lượng: 1

30/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2048 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2020

16/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sản xuất chuyên ngành dược Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

15/05/2020

Nhà ứng tuyển: 927 Tỉnh Lâm Đồng

15/05/2020

15/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1291 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

17/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CỦA LADOPHARMA TẠI BÌNH DƯƠNG , NHA TRANG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

09/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯỢC SỸ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1248 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/09/2019

25/10/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRÌNH DƯỢC VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/06/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Tỉnh Lâm Đồng

13/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

10/06/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Tỉnh Lâm Đồng

10/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH