Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2024

Nhà ứng tuyển: 4101 Tỉnh Lâm Đồng

23/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên mua hàng Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

29/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xuất nhập khẩu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

14/10/2022

Nhà ứng tuyển: 126 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xuất nhập khẩu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3662 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên xuất nhập khẩu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

03/12/2021

Nhà ứng tuyển: 3284 Tỉnh Lâm Đồng

03/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên thu mua Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2424 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/09/2021

29/10/2021

DANH MỤC NGÀNH