Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bác sỹ chuyên khoa tâm thần Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/07/2021

Nhà ứng tuyển: 3286 Tỉnh Lâm Đồng

27/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: 3269 Tỉnh Lâm Đồng

22/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ B Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH