Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bác sỹ đa khoa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: 3269 Tỉnh Lâm Đồng

22/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

30/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1636 Tỉnh Lâm Đồng

30/11/2020

30/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giặt ủi Lương: 005 Số lượng: 2

03/09/2020

Nhà ứng tuyển: 886 Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2020

03/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ phụ tá Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/07/2020

Nhà ứng tuyển: 3167 Tỉnh Lâm Đồng

21/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: 005 Số lượng: 5

17/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/07/2020

17/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điều dưỡng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2020

Nhà ứng tuyển: 3169 Tỉnh Lâm Đồng

17/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/05/2020

Nhà ứng tuyển: 126 Tỉnh Lâm Đồng

10/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phiên dịch tiếng hàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2020

Nhà ứng tuyển: 126 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV y tế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3131 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỒNG, CHĂM SÓC THU HOẠCH RAU SẠCH VÀ HOA CÚC Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1457 Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SPA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1282 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẾP (ĐỨNG THỚT) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1310 Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2019

29/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN LÀM VƯỜN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1303 Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ QUẢNG CÁO - THỢ PHỤ QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

28/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1305 Tỉnh Lâm Đồng

28/10/2019

28/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1270 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1244 Xã Phúc Thọ, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: 3060 Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: 3055 Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: 3016 Tỉnh Lâm Đồng

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1182 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐIỀU HÀNH TAXI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Tỉnh Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔNG ĐÀI VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ SALE NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THANH TRA TAXI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Tỉnh Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ B Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG ĐÀ LẠT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Tỉnh Lâm Đồng

09/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THU NGÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH