Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên Hành chính – Nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5157 Tỉnh Lâm Đồng

29/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5157 Tỉnh Lâm Đồng

29/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5147 Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5147 Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ quản lý khách sạn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5146 Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5143 Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý tổng vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2024

Nhà ứng tuyển: 3062-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh thị trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/05/2024

Nhà ứng tuyển: 3064 Tỉnh Lâm Đồng

06/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5141 Tỉnh Lâm Đồng

06/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Tư Vấn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5138 Tỉnh Lâm Đồng

06/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/05/2024

Nhà ứng tuyển: 3183 Tỉnh Lâm Đồng

06/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/05/2024

Nhà ứng tuyển: 4158-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

06/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

23/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5131 Tỉnh Lâm Đồng

23/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản đốc sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5127 Tỉnh Lâm Đồng

17/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhà quản lý - Phó giám đốc điều hành Lương: 18.000.000 Số lượng: 2

03/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5105 Tỉnh Bạc Liêu

03/04/2024

17/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc điều hành Lương: 40.000.000 Số lượng: 1

28/03/2024

Nhà ứng tuyển: 11 Xã Đạ Nhim, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

28/03/2024

30/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Hành chính Nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/03/2024

Nhà ứng tuyển: 4101 Tỉnh Lâm Đồng

26/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Hành chính Nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/03/2024

Nhà ứng tuyển: 3764 Tỉnh Lâm Đồng

21/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên quản lý quan hệ khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/03/2024

Nhà ứng tuyển: 4139-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

19/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tư Vấn viên khóa học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: 4158-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Hành chính Nhân Sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5046 Tỉnh Lâm Đồng

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên kinh doanh logistics Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 5031 Tỉnh Lâm Đồng

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên kinh doanh tôn sắt thép Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 5031 Tỉnh Lâm Đồng

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cán bộ tư vấn việc làm và tuyển sinh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 5029 Tỉnh Lâm Đồng

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT BÁN HÀNG Lương: 12.000.000 Số lượng: 2

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2024

Nhà ứng tuyển: 3062-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

16/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát hàng hóa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/01/2024

Nhà ứng tuyển: 5011 Tỉnh Bình Thuận

29/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc điều hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/01/2024

Nhà ứng tuyển: 5010 Tỉnh Bình Thuận

29/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh khu vực Đạ Huoai, Đạ Teh, Cát Tiên Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

19/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2505 Tỉnh Lâm Đồng

19/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH