Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó phòng nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

25/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3856 Tỉnh Lâm Đồng

25/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2022

Nhà ứng tuyển: web3796 Tỉnh Lâm Đồng

14/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/11/2022

Nhà ứng tuyển: web3680 Tỉnh Lâm Đồng

08/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3795 Tỉnh Lâm Đồng

26/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nam thủ kho Lương: 6.150.000 Số lượng: 1

17/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3705 Tỉnh Lâm Đồng

17/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý giám đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3705 Tỉnh Lâm Đồng

17/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/10/2022

Nhà ứng tuyển: web3680 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

14/10/2022

Nhà ứng tuyển: web3680 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý thị trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3676 Tỉnh Lâm Đồng

11/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

07/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3767 Tỉnh Lâm Đồng

07/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sale admin Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3764 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý cửa hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3737 Tỉnh Lâm Đồng

26/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh khu vực Đơn Dương - Lâm Hà Lương: 15.000.000 Số lượng: 02

14/09/2022

Nhà ứng tuyển: 2505 Tỉnh Lâm Đồng

14/09/2022

30/09/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh online Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3709 Tỉnh Lâm Đồng

09/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên điều phối Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3705 Tỉnh Lâm Đồng

07/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kinh doanh Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

07/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3705 Tỉnh Lâm Đồng

07/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh bưu chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3696 Tỉnh Lâm Đồng

29/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kinh doanh Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

24/08/2022

Nhà ứng tuyển: WEB3428 Tỉnh Lâm Đồng

24/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kiểm soát nội bộ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3656 Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3675 Tỉnh Lâm Đồng

17/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3674 Tỉnh Lâm Đồng

17/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh nội địa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3671 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh XNK Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3671 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý giám đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/08/2022

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

03/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên mua hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

01/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu mua Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/07/2022

Nhà ứng tuyển: Web3062 Tỉnh Lâm Đồng

15/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/07/2022

Nhà ứng tuyển: 3651 Tỉnh Lâm Đồng

15/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/07/2022

Nhà ứng tuyển: 3648 Tỉnh Lâm Đồng

15/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

13/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH