Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/06/2021

Nhà ứng tuyển: 1568 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/06/2021

22/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2378 Tỉnh Lâm Đồng

15/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu mua Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

27/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2137 Xã Đạ Đờn, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

27/05/2021

30/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Marketing Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

19/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2272 Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

19/04/2021

19/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 3264 Tỉnh Lâm Đồng

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 3264 Tỉnh Lâm Đồng

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát nhà hàng, quản lý nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 969 Tỉnh Lâm Đồng

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV Media Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 1351 Tỉnh Lâm Đồng

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NNV thương mại Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/03/2021

Nhà ứng tuyển: 521 Tỉnh Lâm Đồng

30/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao dịch viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/03/2021

Nhà ứng tuyển: 3252 Tỉnh Lâm Đồng

16/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý Ban giám đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2199 Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2021

14/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý Giám đốc nhà máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2199 Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sales Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 1568 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/03/2021

22/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính nhân sự Lương: 007 Số lượng: 1

11/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2189 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2021

10/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MV kinnh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/03/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý kinh doanh Lương: 6.000.000 Số lượng: 6

09/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2181 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/03/2021

09/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 6.000.000 Số lượng: 6

09/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2181 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/03/2021

08/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

08/03/2021

Nhà ứng tuyển: 1588 Thị trấn Lạc Dương, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

08/03/2021

08/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV tuyển dụng và đào tạo nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: 3204 Tỉnh Lâm Đồng

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/02/2021

Nhà ứng tuyển: 3049 Tỉnh Lâm Đồng

26/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

24/02/2021

Nhà ứng tuyển: 3239 Tỉnh Lâm Đồng

24/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 108 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2021

Nhà ứng tuyển: 3218 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Khu du lịch TEA BOBLA WARTER FALL tuyển dụng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

26/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2131 Tỉnh Lâm Đồng

26/01/2021

26/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 3235 Tỉnh Lâm Đồng

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

19/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1675 Tỉnh Lâm Đồng

19/01/2021

19/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH NỘI ĐỊA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1420 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

14/01/2021

14/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

11/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1471 Tỉnh Lâm Đồng

04/01/2021

04/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý đất đai (hiểu biết làm các thủ tục hành chính, giấy tờ về đất đai) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1642 Tỉnh Lâm Đồng

28/12/2020

28/01/2021

DANH MỤC NGÀNH