Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: 3273 Tỉnh Lâm Đồng

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: 3273 Tỉnh Lâm Đồng

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: 3273 Tỉnh Lâm Đồng

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh khu vực Đà Lạt Lương: 15.000.000 Số lượng: 2

29/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2505 Tỉnh Lâm Đồng

29/12/2021

29/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NVKD Thị Trường Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

14/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2496 Tỉnh Lâm Đồng

14/12/2021

28/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SALE Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

06/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2487 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/12/2021

31/01/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/12/2021

Nhà ứng tuyển: 3230 Tỉnh Lâm Đồng

06/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2346 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/11/2021

17/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ XƯỞNG SẢN XUẤT Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

03/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2465 Tỉnh Long An

03/11/2021

03/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu mua Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2378 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2021

02/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NVKD xuất khẩu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: 229 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/10/2021

28/11/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/10/2021

Nhà ứng tuyển: 3323 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng Kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2454 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/10/2021

26/11/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phát triển thị trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/10/2021

Nhà ứng tuyển: 3315 Tỉnh Lâm Đồng

15/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/09/2021

Nhà ứng tuyển: 3313 Tỉnh Lâm Đồng

30/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/09/2021

Nhà ứng tuyển: 83 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2436 Tỉnh Lâm Đồng

28/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TP NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2338 Tỉnh Lâm Đồng

06/09/2021

04/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng (Bảo Lộc) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/08/2021

Nhà ứng tuyển: 1331 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

31/08/2021

30/09/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn thư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3062 Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Part time Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

16/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3299 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc miền Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

11/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2414 Tỉnh Lâm Đồng

11/08/2021

31/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/08/2021

Nhà ứng tuyển: 521 Tỉnh Lâm Đồng

04/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng nhóm Quản lý chất lượng (QA Sup) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

30/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2408 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng nhóm phân tích dữ liệu (Data Analyst Team Lead) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2408 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phân tích dữ liệu (Data Analyst) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2408 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nv thị trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

28/07/2021

Nhà ứng tuyển: 3287 Tỉnh Lâm Đồng

28/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV đào tạo Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/07/2021

Nhà ứng tuyển: 3267 Tỉnh Lâm Đồng

23/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2403 Tỉnh Lâm Đồng

20/07/2021

20/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2403 Tỉnh Lâm Đồng

20/07/2021

20/08/2021

DANH MỤC NGÀNH