Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/09/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2338 Tỉnh Lâm Đồng

06/09/2021

20/09/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng (Bảo Lộc) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/08/2021

Nhà ứng tuyển: 1331 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

31/08/2021

30/09/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn thư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3062 Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Part time Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

16/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3299 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc miền Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

11/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2414 Tỉnh Lâm Đồng

11/08/2021

31/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/08/2021

Nhà ứng tuyển: 521 Tỉnh Lâm Đồng

04/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng nhóm Quản lý chất lượng (QA Sup) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

30/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2408 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng nhóm phân tích dữ liệu (Data Analyst Team Lead) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2408 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phân tích dữ liệu (Data Analyst) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2408 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nv thị trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

28/07/2021

Nhà ứng tuyển: 3287 Tỉnh Lâm Đồng

28/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV đào tạo Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/07/2021

Nhà ứng tuyển: 3267 Tỉnh Lâm Đồng

23/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2403 Tỉnh Lâm Đồng

20/07/2021

20/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2403 Tỉnh Lâm Đồng

20/07/2021

20/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2208 Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2021

19/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2208 Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2021

19/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh ( nông nghiệp) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

07/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2397 Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

07/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên CSKH+ Giao hàng (Nam) Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

01/07/2021

Nhà ứng tuyển: 152 Tỉnh Lâm Đồng

01/07/2021

30/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng 4s Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2098 Tỉnh Lâm Đồng

25/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý cửa hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

24/06/2021

Nhà ứng tuyển: 3279 Tỉnh Lâm Đồng

24/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thư ký Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/06/2021

Nhà ứng tuyển: 1568 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/06/2021

22/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu mua Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

27/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2137 Xã Đạ Đờn, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

27/05/2021

30/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Marketing Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

19/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2272 Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

19/04/2021

19/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 3264 Tỉnh Lâm Đồng

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 3264 Tỉnh Lâm Đồng

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát nhà hàng, quản lý nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 969 Tỉnh Lâm Đồng

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV Media Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2021

Nhà ứng tuyển: 1351 Tỉnh Lâm Đồng

12/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NNV thương mại Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/03/2021

Nhà ứng tuyển: 521 Tỉnh Lâm Đồng

30/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao dịch viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/03/2021

Nhà ứng tuyển: 3252 Tỉnh Lâm Đồng

16/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý Ban giám đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2199 Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2021

14/04/2021

DANH MỤC NGÀNH