Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên kinh doanh logistics Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 5031 Tỉnh Lâm Đồng

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên kinh doanh tôn sắt thép Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 5031 Tỉnh Lâm Đồng

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cán bộ tư vấn việc làm và tuyển sinh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 5029 Tỉnh Lâm Đồng

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT BÁN HÀNG Lương: 12.000.000 Số lượng: 2

19/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/02/2024

Nhà ứng tuyển: 3062-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

16/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát hàng hóa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/01/2024

Nhà ứng tuyển: 5011 Tỉnh Bình Thuận

29/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc điều hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/01/2024

Nhà ứng tuyển: 5010 Tỉnh Bình Thuận

29/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh khu vực Đạ Huoai, Đạ Teh, Cát Tiên Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

19/01/2024

Nhà ứng tuyển: 2505 Tỉnh Lâm Đồng

19/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sale đồ chơi trẻ em Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/01/2024

Nhà ứng tuyển: 3183 Tỉnh Lâm Đồng

15/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÀ QUẢN LÝ- TỔNG GIÁM ĐỐC Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

04/01/2024

Nhà ứng tuyển: COCOMIU Tỉnh Lâm Đồng

04/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÀ QUẢN LÝ- PHÓ GIÁM ĐỐC Lương: 25.000.000 Số lượng: 1

04/01/2024

Nhà ứng tuyển: COCOMIU Tỉnh Lâm Đồng

04/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC Lương: 30.332.000 Số lượng: 1

21/12/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Lương: 32.288.000 Số lượng: 1

21/12/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổng Giám Đốc/ Chief Executive Officer Lương: 100.000.000 Số lượng: 1

11/12/2023

Nhà ứng tuyển: 01 Tỉnh Lâm Đồng

11/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/12/2023

Nhà ứng tuyển: 3686-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó Tổng giám đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4965 Tỉnh Lâm Đồng

21/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc tài chính tập đoàn - Group CFO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4965 Tỉnh Lâm Đồng

21/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4139-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

20/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2023

Nhà ứng tuyển: 3737 Tỉnh Lâm Đồng

14/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Degital Markerting Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2023

Nhà ứng tuyển: 3737 Tỉnh Lâm Đồng

14/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sale thị trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4210-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

14/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ CÔNG TY Lương: 25.000.000 Số lượng: 1

23/10/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

23/10/2023

08/11/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh, Kỹ thuật điện tử Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4189-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

29/09/2023

31/12/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4187-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

29/09/2023

31/12/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4186-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

29/09/2023

31/12/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV giao dịch khách hàng tại Di Linh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4185 Tỉnh Lâm Đồng

29/09/2023

26/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng chi nhánh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý trưởng gian hàng thương mại điện tử tiktok shop Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4172-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4171 Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH