Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

04/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2169 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/03/2021

04/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng (đốc công xây dựng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/07/2020

28/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên SEO WEB Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

12/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH