Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/04/2024

Nhà ứng tuyển: web3676 Tỉnh Lâm Đồng

01/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ PHỤ VIỆC, THỢ THẠCH CAO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

05/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ THẠCH CAO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

05/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG, NHÂN VIÊN XÂY DỰNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

17/07/2023

Nhà ứng tuyển: 2262 Tỉnh Lâm Đồng

17/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Lương: 7.000 Số lượng: 2

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3401 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

04/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2169 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/03/2021

04/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng (đốc công xây dựng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/07/2020

28/05/2021

DANH MỤC NGÀNH