Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng cầu đường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư thi công Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/04/2021

Nhà ứng tuyển: 3265 Tỉnh Lâm Đồng

14/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/12/2020

Nhà ứng tuyển: 3223 Tỉnh Lâm Đồng

10/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư cầu đường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

04/11/2020

Nhà ứng tuyển: 3208 Tỉnh Lâm Đồng

04/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng + cầu đường Lương: 007 Số lượng: 4

22/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/09/2020

22/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư giao thông Lương: 006 Số lượng: 2

21/09/2020

Nhà ứng tuyển: 674 Tỉnh Lâm Đồng

21/09/2020

21/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CHUYÊN NGÀNH THỦY LỢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH