Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kiến trúc

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc sư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4070-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kiến trúc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3771 Tỉnh Lâm Đồng

10/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc sư Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

22/08/2022

Nhà ứng tuyển: web3683 Tỉnh Lâm Đồng

22/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết kế kiến trúc Lương: 8.500.000 Số lượng: 2

02/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

02/08/2022

16/08/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/04/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2439 Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

03/10/2021

03/11/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV thiết kế dự án - công trình Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2216 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/09/2021

31/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc sư triển khai kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2432 Tỉnh Lâm Đồng

17/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc sư và thiết kế nội thất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

11/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3295 Tỉnh Lâm Đồng

11/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Họa viên Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

27/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2300 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

27/04/2021

27/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ THIẾT KẾ KẾT CẤU Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

08/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2203 Tỉnh Lâm Đồng

08/04/2021

31/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ NỘI THẤT Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

08/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2203 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

08/04/2021

30/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc sư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2173 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/03/2021

05/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV 1 Designer biết vẽ 2D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2021

Nhà ứng tuyển: 3204-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

01/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH