Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5113 Tỉnh Lâm Đồng

08/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: 13.000.000 Số lượng: 1

11/03/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2024

11/05/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân làm trụ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

14/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4961 Tỉnh Lâm Đồng

14/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐO ĐẠT Lương: 5.000.000 Số lượng: 0

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ CÔNG TRÌNH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2023

Nhà ứng tuyển: 2262 Tỉnh Lâm Đồng

17/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4070-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3948 Tỉnh Lâm Đồng

06/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

23/02/2023

Nhà ứng tuyển: web3938 Tỉnh Lâm Đồng

23/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/02/2023

Nhà ứng tuyển: 2360 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ đứng máy chuyên cắt đá bằng máy CNC Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

05/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng lên bản vẽ công trình Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

12/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3711 Tỉnh Lâm Đồng

12/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư công trình tính kết cấu sắt thép Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

12/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3711 Tỉnh Lâm Đồng

12/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư hiện trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3708 Tỉnh Lâm Đồng

08/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

22/08/2022

Nhà ứng tuyển: web3683 Tỉnh Lâm Đồng

22/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý sản xuất Lương: 20.000.000 Số lượng: 2

02/08/2022

Nhà ứng tuyển: web3657 Tỉnh Lâm Đồng

02/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

02/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

02/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng dự án Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

13/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thiết kế đồ hoạ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3402 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: Web3305 Tỉnh Lâm Đồng

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ Sư xây dựng dân dụng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3301 Tỉnh Lâm Đồng

12/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 7.000 Số lượng: 1

08/04/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên Viên Ngành Hàng Thương Mại Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

31/03/2022

Nhà ứng tuyển: 2569 Tỉnh Lâm Đồng

31/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư giám sát Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2022

Nhà ứng tuyển: 2561 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/03/2022

11/04/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/02/2022

Nhà ứng tuyển: 3537 Tỉnh Lâm Đồng

28/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư kết cấu, quản lý thiết kế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

25/02/2022

Nhà ứng tuyển: 3287 Thành Phố Hồ Chí Minh

25/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ - Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

18/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web3595 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH