Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán tổng hợp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2376 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/06/2021

15/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2166 Thị trấn Thạnh Mỹ, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

05/03/2021

05/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

25/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2151 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp Lương: 7.800.000 Số lượng: 1

13/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2087 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/11/2020

31/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kế toán Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

15/04/2020

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/04/2020

28/05/2021

DANH MỤC NGÀNH