Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Nhiệt - Lạnh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vận hành- Điện lạnh Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

13/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2084 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2020

31/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ điện lạnh Lương: 005 Số lượng: 1

17/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1385 Tỉnh Lâm Đồng

17/08/2020

17/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỆN LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2048 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2020

09/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

17/10/2019

Nhà ứng tuyển: 2050-1 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/10/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

17/10/2019

17/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/10/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/08/2019

Nhà ứng tuyển: 80 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

02/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH - THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: 3062 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH