Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bất động sản

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh bất động sản Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2391 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/06/2021

31/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2225 Tỉnh Lâm Đồng

25/03/2021

25/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên Viên Bán Hàng Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

07/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2099 Tỉnh Lâm Đồng

07/12/2020

30/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN (SALES) Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

21/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2056 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/11/2020

31/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Bán hàng (sales) Bất động sản Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/08/2020

Nhà ứng tuyển: 2056 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản Lương: 3.000.000 Số lượng: 20

23/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2045 Tỉnh Lâm Đồng

23/07/2020

31/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3164 Tỉnh Lâm Đồng

25/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh - Thu thập thông tin Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

16/06/2020

Nhà ứng tuyển: 2022 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/06/2020

15/07/2020

DANH MỤC NGÀNH