Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bất động sản

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2458 Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

29/10/2021

31/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên tư vấn (nhân viên kinh doanh) Lương: 5.000.000 Số lượng: 30

06/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2346 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2021

15/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh bất động sản Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2391 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/06/2021

31/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2225 Tỉnh Lâm Đồng

25/03/2021

25/04/2021

DANH MỤC NGÀNH