Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bất động sản

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG, NHÂN VIÊN KINH DOANH, THƯ KÝ, KẾ TOÁN, TRỢ LÝ, KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

09/03/2023

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

23/02/2023

Nhà ứng tuyển: 4014 Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

23/02/2023

Nhà ứng tuyển: 4014 Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sales Admin Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

23/02/2023

Nhà ứng tuyển: 4014 Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

06/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Telesale Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

09/05/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Marketing digital; Marketing content Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: Web3305 Tỉnh Lâm Đồng

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh Lương: 4.000.000 Số lượng: 10

01/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

01/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE BẤT ĐỘNG SẢN 2022 Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

15/02/2022

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Nam Ban, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

15/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 5.000 Số lượng: 5

09/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web2503 Tỉnh Lâm Đồng

09/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý sàn bất động sản Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web2503 Tỉnh Lâm Đồng

09/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

29/10/2021

Nhà ứng tuyển: Web2458 Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

29/10/2021

29/07/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên tư vấn (nhân viên kinh doanh) Lương: 5.000.000 Số lượng: 30

06/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2346 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2021

15/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2225 Tỉnh Lâm Đồng

25/03/2021

25/04/2021

DANH MỤC NGÀNH