Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Hóa học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên QC (Nam) Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

18/06/2021

Nhà ứng tuyển: 152 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

18/06/2021

30/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiểm tra Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/02/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng kỹ thuật, phòng hóa nghiệm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

11/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1651 Tỉnh Lâm Đồng

11/12/2020

28/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/11/2020

Nhà ứng tuyển: 160 Tỉnh Lâm Đồng

10/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỬ NHÂN HÓA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/08/2020

Nhà ứng tuyển: 2051 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/08/2020

26/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên QC ( chuyên ngành hóa, lý) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/05/2020

Nhà ứng tuyển: 927 Tỉnh Lâm Đồng

15/05/2020

15/06/2020

DANH MỤC NGÀNH