Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán tài chính

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2302 Tỉnh Lâm Đồng

28/04/2021

28/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN Lương: 005 Số lượng: 1

11/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2030 Tỉnh Lâm Đồng

11/07/2020

30/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2020

30/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính công Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

15/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/08/2019

Nhà ứng tuyển: 3057 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

30/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: 3053 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH