Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Hành chính học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV phòng tổ chức nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/07/2021

Nhà ứng tuyển: 3286 Tỉnh Lâm Đồng

27/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

30/06/2021

Nhà ứng tuyển: 1471 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

30/06/2021

30/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2137 Xã Đạ Đờn, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

13/04/2021

06/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính nhân sự Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

05/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2244 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/04/2021

05/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HCNS Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

13/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2087 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2020

31/03/2021

DANH MỤC NGÀNH