Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Trung

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

30/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2229 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

30/03/2021

29/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phiên dịch tiếng Trung Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1611 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phiên dịch tiếng trung Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3125 Tỉnh Lâm Đồng

21/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ phiên dịch tiếng hoa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/02/2020

Nhà ứng tuyển: 378 Tỉnh Lâm Đồng

21/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thông dịch tiếng hoa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1360 Tỉnh Lâm Đồng

05/12/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1299 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/10/2019

09/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHIÊN DỊCH TIẾNG HOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: 3160 Thị trấn Ma Đa Guôi, h. Đạ Huoai, Lâm Đồng

02/10/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG GIAO TIẾP ĐƯỢC TIẾNG HOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/06/2019

Nhà ứng tuyển: 3062 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

18/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH