Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Ôtô

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN BDSC XE TẢI HINO, ISUZU Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

28/02/2024

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

28/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản đốc đồng sơn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: 317 Tỉnh Lâm Đồng

02/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên thợ máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: 317 Tỉnh Lâm Đồng

02/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám định xe cơ giới Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

06/11/2023

Nhà ứng tuyển: web4946-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám định viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4169 Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ Thuật Viên Bảo Dưỡng Sửa Chữa Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

23/05/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên máy gầm Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

15/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3960 Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ trưởng tổ máy Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

15/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3960 Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cố vấn dịch vụ Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

15/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3960 Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giám định Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3945 Tỉnh Lâm Đồng

03/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó Phòng Dịch Vụ Hậu Mãi Lương: 15.000.000 Số lượng: 2

04/01/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

04/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

04/01/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

04/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng Phòng Kinh Doanh Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

04/01/2023

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

04/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỦ KHO PHỤ TÙNG HINO TÂY NGUYÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/12/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ máy Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

27/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3746 Tỉnh Lâm Đồng

27/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên máy gầm điện Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3714 Tỉnh Lâm Đồng

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên tư vấn dịch vụ xe Du Lịch/ Tải Bus Lương: 8.000.000 Số lượng: 20

13/09/2022

Nhà ứng tuyển: web3714 Tỉnh Lâm Đồng

13/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN BDSC XE TẢI HINO, ISUZU Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

13/08/2022

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

13/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/06/2022

Nhà ứng tuyển: 3161 Tỉnh Lâm Đồng

21/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên Đồng Sơn (làm tại Đà Lạt, Bảo Lộc) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

11/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2511 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên sửa chữa chung (làm tại Bảo Lộc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

11/05/2022

Nhà ứng tuyển: web2511 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên sửa chữa, kỹ thuật viên sơn, kỹ thuật viên đồng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

18/02/2022

Nhà ứng tuyển: 3281 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tư vấn dịch vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2282 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

08/09/2021

08/10/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên Đồng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 261 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/02/2021

22/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ gầm ,máy, điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3161 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỐ VẤN DỊCH VỤ XE - THỢ ĐỒNG - THỢ SƠN - NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG - LỄ TÂN - KẾ TOÁN - TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: Web317 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật ô tô Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/09/2019

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

10/09/2019

15/12/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên(kỹ thuật ô tô)/ thợ máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: 108 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH