Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ IT (phần cứng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2378 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/07/2021

09/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/07/2021

Nhà ứng tuyển: 152 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

07/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Editor Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2098 Tỉnh Lâm Đồng

25/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH ( DEVELOPER) Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

17/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2249 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/06/2021

30/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 3264 Tỉnh Lâm Đồng

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên công nghệ thông tin Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

25/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1680 Tỉnh Lâm Đồng

25/01/2021

25/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 3235 Tỉnh Lâm Đồng

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ IT Helpdest Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

07/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2123 Tỉnh Lâm Đồng

07/01/2021

07/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên IT (lương thỏa thuận) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/12/2020

Nhà ứng tuyển: 35 Tỉnh Lâm Đồng

21/12/2020

21/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Online Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1643 Tỉnh Lâm Đồng

10/12/2020

10/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1648 Tỉnh Lâm Đồng

10/12/2020

10/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên công nghệ thông tin Lương: 006 Số lượng: 1

03/12/2020

Nhà ứng tuyển: 908 Tỉnh Lâm Đồng

03/12/2020

03/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ thông tin Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/11/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

30/11/2020

30/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1145 Tỉnh Lâm Đồng

09/11/2020

09/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ thông tin (có thể làm giáo viên trong biên chế) Lương: 005 Số lượng: -1

17/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1547 Tỉnh Lâm Đồng

17/07/2020

17/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Media Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/07/2020

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/07/2020

15/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên quản lý Web Lương: 006 Số lượng: 2

09/06/2020

Nhà ứng tuyển: 908 Tỉnh Lâm Đồng

09/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3151 Tỉnh Lâm Đồng

19/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ chuyên viên tiếp nhận công chứng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2020

19/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3140 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/04/2020

Nhà ứng tuyển: 3138 Tỉnh Lâm Đồng

17/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên IT Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

20/02/2020

Nhà ứng tuyển: 35 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1292 Tỉnh Lâm Đồng

02/12/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1341 Tỉnh Bình Thuận

19/11/2019

19/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐTDĐ LAPTOP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 3008 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1252 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1266 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH MỤC NGÀNH