Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ trưởng Camera (ca 12 iếng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2024

Nhà ứng tuyển: 4101 Tỉnh Lâm Đồng

23/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5125 Tỉnh Lâm Đồng

15/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ thông tin Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/04/2024

Nhà ứng tuyển: 2377 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/04/2024

05/07/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên công nghệ thông tin Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5077 Tỉnh Lâm Đồng

21/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ UI Designer, Graphic Designer Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5044 Tỉnh Lâm Đồng

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

05/02/2024

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

05/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kĩ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/12/2023

Nhà ứng tuyển: 4982 Tỉnh Lâm Đồng

15/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý vận hành máy móc tại phòng điều hành Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

14/11/2023

Nhà ứng tuyển: VNPT Tỉnh Lâm Đồng

14/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

23/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4119-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

23/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN MARKETING Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂ VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH- KĨ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên công nghệ thông tin Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/07/2023

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

21/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên IT Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

20/07/2023

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Digital Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/07/2023

Nhà ứng tuyển: 2284 Tỉnh Lâm Đồng

07/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4036 Tỉnh Lâm Đồng

14/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ IT Support Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

24/04/2023

Nhà ứng tuyển: web3994 Tỉnh Lâm Đồng

24/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ IT Helpdesk Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

24/04/2023

Nhà ứng tuyển: web3994 Tỉnh Lâm Đồng

24/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

08/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3920 Tỉnh Lâm Đồng

08/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3886-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

21/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3694-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

26/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Idea Handmade Creator Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

14/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3778 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên sửa chữa PC, laptop, máy in Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3777 Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

20/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3730 Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên IT Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

06/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3701 Tỉnh Lâm Đồng

06/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/09/2022

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

04/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH