Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ thông tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư tin học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/08/2021

Nhà ứng tuyển: 1423 Tỉnh Lâm Đồng

17/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ IT SIÊU THỊ (IT HELPDESK) Lương: 8.500.000 Số lượng: 5

03/08/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ IT (phần cứng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2378 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/07/2021

09/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/07/2021

Nhà ứng tuyển: 152 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

07/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Editor Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2098 Tỉnh Lâm Đồng

25/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PHẦN MỀM Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

17/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2249 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/06/2021

30/11/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2021

Nhà ứng tuyển: 3264 Tỉnh Lâm Đồng

23/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH