Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo vệ - Vệ sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên an ninh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2218 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/03/2021

25/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 272 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/03/2021

12/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 42 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/03/2021

12/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2174 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/03/2021

05/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2141 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/02/2021

30/05/2021

DANH MỤC NGÀNH