Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo vệ - Vệ sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên an ninh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2218 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/03/2021

25/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 272 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/03/2021

12/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

12/03/2021

Nhà ứng tuyển: 42 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/03/2021

12/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

05/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2174 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/03/2021

05/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 7.000.000 Số lượng: 4

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 261 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/02/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2141 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/02/2021

30/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

29/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1666 Tỉnh Lâm Đồng

29/12/2020

29/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1662 Tỉnh Lâm Đồng

28/12/2020

28/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤC VỤ, BẢO VỆ Lương: 3.200.000 Số lượng: 20

26/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2122 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/12/2020

31/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN BẢO VỆ - LÀM VIỆC TẠI PHÚ HỘI, ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

09/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1420 Tỉnh Lâm Đồng

09/12/2020

09/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/11/2020

Nhà ứng tuyển: 42 Tỉnh Lâm Đồng

09/11/2020

09/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ chợ Lương: 005 Số lượng: 2

07/10/2020

Nhà ứng tuyển: 17 Tỉnh Lâm Đồng

07/10/2020

07/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ bãi xe Lương: 005 Số lượng: 1

07/10/2020

Nhà ứng tuyển: 17 Tỉnh Lâm Đồng

07/10/2020

07/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng an ninh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/10/2020

Nhà ứng tuyển: 17 Tỉnh Lâm Đồng

07/10/2020

07/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 007 Số lượng: 1

04/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

04/09/2020

04/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên an ninh Lương: 005 Số lượng: 2

03/09/2020

Nhà ứng tuyển: 886 Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2020

03/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: 005 Số lượng: 1

23/06/2020

Nhà ứng tuyển: 42 Tỉnh Lâm Đồng

23/06/2020

23/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận an ninh Lương: 004 Số lượng: 1

02/06/2020

Nhà ứng tuyển: 17 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

02/06/2020

01/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

21/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2020

21/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo vệ cửa hàng Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

12/05/2020

Nhà ứng tuyển: 2001_Phiên 25/05 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/05/2020

01/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

12/02/2020

Nhà ứng tuyển: 344 Tỉnh Lâm Đồng

12/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1452 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 152 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/11/2019

31/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: 261 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1316 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1301 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/10/2019

20/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/10/2019

24/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 124 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1266 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1234 Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

01/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH