Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật dệt may

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kỹ thuật may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/05/2021

Nhà ứng tuyển: 521 Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật triển khai Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2256 Tỉnh Lâm Đồng

13/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân có tay nghề may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 300

24/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1632 Tỉnh Lâm Đồng

24/11/2020

24/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyền trưởng, kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/09/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân có tay nghề về ngành may mặc (ưu tiên nam) Lương: 007 Số lượng: 100

01/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1569 Tỉnh Lâm Đồng

01/09/2020

01/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2256 Tỉnh Lâm Đồng

31/07/2020

31/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3003 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QC, QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 3010 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY RÁP THÀNH PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: 378 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2019

06/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: 126 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH