Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiểu học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/06/2022

Nhà ứng tuyển: 1145 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN GIÁO DỤC Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

04/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

04/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên mầm non Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/02/2022

Nhà ứng tuyển: 2531 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/02/2022

10/03/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên mầm non Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2269 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/04/2021

22/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng Kinh Doanh Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

31/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2233 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

31/03/2021

30/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tư vấn - Hành chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2021

Nhà ứng tuyển: 1145 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/03/2021

10/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo mẫu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/03/2021

Nhà ứng tuyển: 1145 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2021

10/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên mầm non Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

10/03/2021

Nhà ứng tuyển: 1145 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2021

10/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1145 Tỉnh Lâm Đồng

09/11/2020

22/07/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên dạy kỹ năng sống Lương: 006 Số lượng: 5

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1854 Tỉnh Lâm Đồng

23/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH