Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên mầm non Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2269 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/04/2021

22/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng Kinh Doanh Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

31/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2233 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

31/03/2021

30/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tư vấn - Hành chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2021

Nhà ứng tuyển: 1145 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/03/2021

10/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo mẫu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/03/2021

Nhà ứng tuyển: 1145 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2021

10/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên mầm non Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

10/03/2021

Nhà ứng tuyển: 1145 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2021

10/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1145 Tỉnh Lâm Đồng

09/11/2020

04/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phát triển hoạt động trẻ em Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1613 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2020

15/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tuyển sinh du học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1612 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2020

27/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/10/2020

Nhà ứng tuyển: 2073 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/10/2020

21/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên dạy kỹ năng sống Lương: 006 Số lượng: 5

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1854 Tỉnh Lâm Đồng

23/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

29/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2049 Tỉnh Lâm Đồng

29/07/2020

29/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/07/2020

Nhà ứng tuyển: 3166 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

02/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên toán, anh văn THPT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/06/2020

Nhà ứng tuyển: 790 Tỉnh Lâm Đồng

05/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3153 Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiếng Anh, giáo viên mầm non Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1145 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2020

11/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1421 Tỉnh Lâm Đồng

03/01/2020

01/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên anh văn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1345 Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2019

19/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên tiếng anh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 521 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUÂN SINH - QUÂN NHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/11/2019

Nhà ứng tuyển: 790 Tỉnh Lâm Đồng

10/11/2019

10/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON - GIÁO VIÊN DẠY VẼ MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 3065 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO DỤC NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TUIÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1245 Xã Tân Thanh, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ VĂN PHÒNG (ADMIN) - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM Lương: 3.800.000 Số lượng: 1

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÁN BỘ TUYỂN SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN MẦM NON - GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH CHO TRẺ MẦM NON Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

14/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN ANH VĂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/06/2019

Nhà ứng tuyển: 790 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH